Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz

Informace pro zájemce o studium - 2. kolo přijímacího řízení VOŠ

V souladu s § 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka – denní forma studia, obor vzdělání 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře.

Termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 25. července 2014 řediteli školy na adresu: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4.

Pozvánky uchazečům o studium jsou zasílány nejpozději 7 pracovních dnů před konáním talentové zkoušky.

Termín talentových zkoušek pro obor 82-47-N/02 - Tvorba textu a scénáře: 26. srpna 2014

Podrobné informace naleznou zájemci o studium ve vystaveném souboru vyhlášení 2. kola přijímacího řízení v části Zájemci o studium - Přijímací řízení VOŠ našich stránek.

Informace pro zájemce o studium - 4. kolo přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 4. kolo přijímacího řízení - konzervatoř pro školní rok 2014/2015 do 1. ročníku oborů vzdělání s talentovou zkouškou obor vzdělání 82-44-M,P/01 Hudba, zaměření: Kytara klasická, latin, Basová kytara.

Termín konání přijímacích zkoušek je 25. srpen 2014. Termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 25. července 2014 řediteli školy na adresu: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4.

Pozvánky uchazečům o studium jsou zasílány nejpozději 7 pracovních dnů před konáním talentové zkoušky. Kritéria přijímacího řízení zájemci naleznou na našich webových stránkách v sekci Zájemci o studium - Přijímací řízení konzervatoř. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 4. kole přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělání: Hudba – 4

Maturitní zkouška 2014 - podzimní zkušební období

Harmonogram:
Písemné zkoušky - Český jazyk a literatura, Anglický jazyk
1. 9. – 5. 9. 2014

Výkon z hlavního oboru
8. 9. - 12. 9. 2014

Ústní zkoušky:
Český jazyk a literatura, Anglický jazyk

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky
15. 9. – 19. 9. 2014

Konkrétní termíny zkoušek budou upřesněny v týdnu od 25. 8. 2014.

Absolutorium 2013/2014 - náhradní a opravný termín

Absolutorium 2013/2014 - náhradní a opravný termín se koná v období od 22. 9. do 26. 9. 2014.

Konkrétní termíny budou upřesněny v týdnu od 25. 8. 2014.

Informace pro studenty - rozdílové, opravné, přestupové zkoušky a doklasifikace

Informace k rozdílovým, opravným a přestupovým zkouškám a doklasifikaci naleznete na školním webu portal.kjj.cz.

V sekci Studium - Studijní materiály na tomto webu jsou zveřejněny seznamy studijních materiálů a předběžný seznam školní četby pro rok 2014/2015.

ukázat/schovat

PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Představení Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka

Konzervatoř, šestiletá střední škola, poskytuje úplné střední a vyšší odborné vzdělání v oborech: Hudba, Hudebně dramatické umění, Zpěv. Studium je zakončeno absolutoriem. Žáci mohou ukončit studium také maturitou, nejdříve však po čtvrtém ročníku. Své exkluzivity nejen v českém, ale i evropském měřítku dosahuje škola odvážnou otevřeností k novým uměleckým směrům. Pod pedagogickým vedením výrazných uměleckých osobností se na pevných tradičních základech otevírá posluchačům konzervatoře obzor světa jazzu, popu, rocku, muzikálové hudby a dalších významných hudebních žánrů období 20. a 21. století.

Studium na Vyšší odborné škole je tříleté. Nabízí dva vzdělávací programy: Tvorba textu a scénáře a program Hudba zaměření Jazz. Atraktivita těchto programů je dána jejich jedinečností v nabídce českého vyššího odborného vzdělávání.

Právě umělecká osobnost Jaroslava Ježka, jehož jméno škola nese, symbolizuje to, co je pro Konzervatoř a Vyšší odbornou školu Jaroslava Ježka charakteristické. A tím je profesionalita, úcta k tradici, tvořivost a otevřenost novým uměleckým směrům.

Poslední novinky

12. 2. 2014

Umisťování žáků a studentů do Domova mládeže

V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ředitel konzervatoře, jejíž činnost vykonává Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Praha 4 – Braník, Roškotova 4/1692 rozhoduje o umisťování do domova mládeže na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem.
Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student vždy na jeden školní rok.

Termíny pro podání přihlášek k umístění do domova mládeže Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka:
Žáci a studenti přijatí do 1. ročníků pro školní rok 2014/15 do 30. 4. 2014
Žáci a studenti vyšších ročníků ve školním roce 2014/15 do 30. 5. 2014

Předlohu přihlášky si můžete stáhnout z našich stránek v sekci O škole - Dokumenty ke stažení.

14. 11. 2013

Výběrové řízení - zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob KJJ

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4 - Braník, zastoupená ředitele školy Eduardem Klezlou, zveřejňuje zadávací dokumentaci a další příslušné dokumenty k veřejné zakázce „Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník“ zadávané v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) ve znění § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Dokumetace je ke stažení v archivu ZIP zde.

19. 8. 2013

Smlouva na realizaci stavební akce »Rekonstrukce střešního pláště budovy B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, Praha4«

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka zveřejňuje smlouvu s dodatkem na realizaci stavební akce »Rekonstrukce střešního pláště budovy B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, Praha4«
Text smlouvy s dodatkem lze stáhnout zde.

Více...

KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Koncertní odd.: 241 046 917

email: marketing@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Sekretariát: 241 046 904

email: sekretariat@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Copyright © 2007 - 2014 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 11. 7. 2014