Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz

Libor Šmoldas & Jaroslav Ježek

Čas konání : 7. 12. 2016 17:00

Libor Šmoldas & Jaroslav Ježek, sólový kytarový recitál kompozic J. Ježka, Velký sál školy, pořádá prof. L. Šmoldas

Koncert klavírního oddělení

Čas konání : 13. 12. 2016 18:30

Koncert klavírního oddělení, Velký sál školy, pořádá prof. J. Wagner

Jakub Doležal - skladby pro jazz quartet

Čas konání : 14. 12. 2016 17:00

Jakub Doležal - skladby pro jazz quartet, Velký sál školy, pořádá prof. Doležal

Young Stage, Matouš Holada - Studená fúze

Čas konání : 15. 12. 2016 19:00

Young Stage, Matouš Holada - Studená fúze, Jazz klub Reduta, Praha1, pořádá prof. M. Svoboda

VOŠ Jazz uvádí 2 ansámbly

Čas konání : 18. 12. 2016 17:00

VOŠ Jazz uvádí 2 ansámbly pod vedením J. Levíčka a J. Doležala, Jazz Dock, Praha 5, pořádá prof. M. Svoboda

Vánoční koncert školy

Čas konání : 19. 12. 2016 18:00

Vánoční koncert školy, Divadlo Dobeška, Jasná I 6, Praha 4

Big Band VOŠ KJJ & zpěváci VOŠ JAZZ – jazzové koledy

Čas konání : 21. 12. 2016 17:00

Big Band VOŠ KJJ & zpěváci VOŠ JAZZ – jazzové koledy, Velký sál školy, pořádá prof. M. Svoboda

KJJ Info

Datum konání 7. 12. 2016

Libor Šmoldas & Jaroslav Ježek

Datum konání 13. 12. 2016

Koncert klavírního oddělení

Datum konání 14. 12. 2016

Jakub Doležal - skladby pro jazz quartet

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2016 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 2. 12. 2016