Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Přípravný kurz VOŠ

Vyšší odborná škola – Tvorba textu a scénáře
„TVŮRČÍ DÍLNA“ - přípravný kurz
k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019

„Tvůrčí dílna“ vedená pedagogy Vyšší odborné školy – vzdělávací program Tvorba textu a scénáře je určena nejen, avšak především uchazečům, kteří mají zájem se přihlásit k talentovým zkouškám na VOŠ Tvorba textu a scénáře konaným v červnu 2018.

Pedagogové: Jiří Svěrák a Robin Král (Tvorba textu) a Vlasta Gallerová (Tvorba scénáře) budou pracovat s uchazeči na jejich konkrétních literárních pracích a inspirovat je v textařské a scénáristické činnosti.

Kurz bude mít tři bloky (vždy po čtyřech vyučovacích hodinách) a proběhne v měsíci květnu:

  • Pátek 11. 5. 2018 1520 – 1835
  • Pátek 18. 5. 2018 1520 – 1835
  • Pátek 25. 5. 2018 1520 – 1835

Současně s přihláškou uchazeč zašle alespoň dvě básně nebo písňové texty (případně i náhravky vlastních písní), krátkou dramatickou situaci v dialogu, případně jeden skeč vhodný do kaberetu.

Podmínky účasti v kurzu:

  • Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo písemně na studijním oddělení KJJ nejpozději do čtvrtku 3. 5. 2018. Přihlášky lze stáhnout z webových stránek školy.
  • Za nezletilé zájemce vyplní a podepíše přihlášku jejich zákonný zástupce. Kapacita kurzu je omezena a přednost budou mít dříve přihlášení uchazeči.
  • Kurzovné ve výši 2.200,- Kč za celý kurz se platí osobně v kanceláři číslo 109B u paní Maškové v hotovosti oproti příjmovému dokladu, nebo bankovním převodem na číslo účtu: 2002240007/6000, VS = datum narození, nejpozději do čtvrtku 3. 5. 2018.
  • Neúčast na jednotlivých lekcích nebo nedokončení kurzu není důvodem ke vrácení poměrné části kurzovného.
  • Účastníci kurzu jsou povinni respektovat pokyny pedagogů a pracovníků školy, týkající se bezpečnostních, hygienických a kázeňských požadavků školy.
  • Účastníci kurzu si přinesou vlastní učební pomůcky – psací potřeby, notebook apod.
  • Absolvování přípravného kurzu nezakládá nárok na přijetí ke studiu ani neovlivní výsledek přijímací zkoušky.

Kurz bude realizován v budově Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 – Braník, Roškotova 4. Kurz bude zahájen v případě účasti dostatečného počtu zájemců (minimálně 4).

e-mail: studijni@kjj.cz

Přihláška na přípravný kurz

Přihláška na přípravný kurz

Přílohy

CV Jiří Svěrák CV Robin Král CV Vlasta Křížová Gallerová
KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

11. 6. 2018

Vítězka SuperStar 2018

Vítězka SuperStar 2018 Tereza Mašková je absolventkou muzikálu na Konzervatoří a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka a nyní studuje ve 2. ročníku populární zpěv. Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Tereze Anně Maškové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy prof. Tomáše Berouna, k výjimečnému uměleckému ocenění.

11. 6. 2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

Vedení školy srdečně blahopřeje Marku Kettnerovi, studentovi 2. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy MgA. Kristiny Kasíkové, k ocenění v mezinárodní klavírní soutěži Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018. Marek Kettner 4. kategorie do 27 let - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. stupně

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 7. 2018