Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Přípravný kurz

Přípravný kurz hudební teorie k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019:

Datum Čas výuka
Úterý 21. 11.1520Hudební nauka 302A
1700Intonace 302A
Úterý 28. 11.1520Hudební nauka 302A
1700Intonace 302A
Úterý 5. 12.1520Dějiny hudby 302A
1700Test nanečisto 302A

V případě většího počtu zájemců budou uchazeči rozděleni do dvou skupin. Výuka druhé skupiny bude probíhat paralelně v opačném pořadí přednášek v učebně 305A. Každý předmět je vyučován ve dvou vyučovacích hodinách. Pedagogové jednotlivých předmětů: Hudební nauka – Mgr. Pavel Bělík, Intonace – Mgr. Zuzana Krušinová, Dějiny hudby – Mgr. Zdeněk Bednář.

Podmínky účasti v kurzu:

  • Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo písemně na studijním oddělení KJJ nejpozději do úterý 14. 11. 2017. Přihlášky lze stáhnout z webových stránek školy.
  • Za nezletilé zájemce vyplní a podepíše přihlášku jejich zákonný zástupce. Kapacita kurzu je omezena a přednost budou mít dříve přihlášení uchazeči.
  • Kurzovné ve výši 2.200,- Kč za celý kurz se platí osobně v hotovosti oproti příjmovému dokladu nebo bankovním převodem na číslo účtu: 2002240007/6000, VS = datum narození, nejpozději do úterý 14. 11. 2017.
  • Přihlášku do kurzu lze vyplnit a poplatek za něj zaplatit i v Den otevřených dveří ve čtvrtek dne 9. 11. 2017, v kanceláři číslo 109B u paní Maškové.
  • Neúčast na jednotlivých lekcích nebo nedokončení kurzu není důvodem ke vrácení poměrné části kurzovného
  • Účastníci kurzů jsou povinni respektovat pokyny pedagogů a pracovníků školy, týkající se bezpečnostních, hygienických a kázeňských požadavků školy.
  • Účastníci kurzů si přinesou vlastní učební pomůcky – notový sešit, psací potřeby.
  • Absolvování přípravného kurzu nezakládá nárok na přijetí ke studiu ani neovlivní výsledek přijímací zkoušky.

Kurz bude realizován v budově Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 – Braník, Roškotova 4. Kurz bude zahájen v případě účasti dostatečného počtu zájemců (minimálně 3).

Přihláška na přípravný kurz

Přihláška na přípravný kurz
KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

11. 6. 2018

Vítězka SuperStar 2018

Vítězka SuperStar 2018 Tereza Mašková je absolventkou muzikálu na Konzervatoří a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka a nyní studuje ve 2. ročníku populární zpěv. Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Tereze Anně Maškové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy prof. Tomáše Berouna, k výjimečnému uměleckému ocenění.

11. 6. 2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

Vedení školy srdečně blahopřeje Marku Kettnerovi, studentovi 2. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy MgA. Kristiny Kasíkové, k ocenění v mezinárodní klavírní soutěži Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018. Marek Kettner 4. kategorie do 27 let - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. stupně

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 7. 2018