Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Přípravný kurz

Přípravný kurz hudební teorie k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018:

Datum Čas výuka
Pondělí 21. 11.1520Hudební nauka 302A
1700Intonace 302A
Pondělí 28. 11.1520Hudební nauka 302A
1700Intonace 302A
Pondělí 5. 12.1520Dějiny hudby 302A
1700Test nanečisto 302A

V případě většího počtu zájemců budou uchazeči rozděleni do dvou skupin. Výuka druhé skupiny bude probíhat paralelně v opačném pořadí přednášek v učebně 305A. Každý předmět je vyučován ve dvou vyučovacích hodinách. Pedagogové jednotlivých předmětů: Hudební nauka – Mgr. Pavel Bělík, Intonace – PhDr. Alena Stašková, Dějiny hudby – Mgr. Zdeněk Bednář.

Podmínky účasti v kurzu:

  • Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo písemně na studijním oddělení KJJ nejpozději do pátku 11. 11. 2016. Přihlášky lze stáhnout z webových stránek školy.
  • Za nezletilé zájemce vyplní a podepíše přihlášku jejich zákonný zástupce. Kapacita kurzu je omezena a přednost budou mít dříve přihlášení uchazeči.
  • Kurzovné ve výši 2.200,- Kč za celý kurz se platí osobně v hotovosti oproti příjmovému dokladu nebo bankovním převodem na číslo účtu: 2002240007/6000, VS = rodné číslo, nejpozději do pátku 11. 11. 2016.
  • Přihlášku do kurzu lze vyplnit a poplatek za něj zaplatit i v Den otevřených dveří ve čtvrtek dne 3. 11. 2016, v kanceláři číslo 109B u paní Maškové.
  • Neúčast na jednotlivých lekcích nebo nedokončení kurzu není důvodem ke vrácení poměrné části kurzovného
  • Účastníci kurzů jsou povinni respektovat pokyny pedagogů a pracovníků školy, týkající se bezpečnostních, hygienických a kázeňských požadavků školy.
  • Účastníci kurzů si přinesou vlastní učební pomůcky – notový sešit, psací potřeby.
  • Absolvování přípravného kurzu nezakládá nárok na přijetí ke studiu ani neovlivní výsledek přijímací zkoušky.

Kurz bude realizován v budově Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 – Braník, Roškotova 4. Kurz bude zahájen v případě účasti dostatečného počtu zájemců (minimálně 3).

Přihláška na přípravný kurz

Přihláška na přípravný kurz
KJJ Info

Datum konání 23. 10. 2017

Samuel Tremko Quintet

Datum konání 25. 10. 2017

Workshop Šmoldas, Anderson, Nussbaum – NYC Trio

Datum konání 28. 10. 2017

Big Band VOŠ KJJ – Technické muzeum

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

24. 5. 2017

Internationaler Musikwettbewerb 2017

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ze třídy Mgr. Iriny Parker k jejich výjimečným oceněním v soutěži Internationaler Musikwettbewerb 2017, Wiener Klassik, Vídeň, Rakousko 28. 5. – 29. 5. 2017.

24. 5. 2017

XIIIth International Music Competition for Young Musicians

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ze třídy Mgr. Iriny Parker a MgA. Hany Kaštovské k jejich výjimečným oceněním v soutěži XIIIth International Music Competition for Young Musicians, Maďarsko Györ 29. 4. – 1. 5. 2017.

21. 3. 2017

Concerto Bohemia 2017

Big Band VOŠ KJJ pod vedením prof. Milana Svobody získal titul laureáta Národní rozhlasové soutěže Concerto Bohemia 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 10. 2017