Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Přípravný kurz

Přípravný kurz hudební teorie k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018:

Datum Čas výuka
Pondělí 21. 11.1520Hudební nauka 302A
1700Intonace 302A
Pondělí 28. 11.1520Hudební nauka 302A
1700Intonace 302A
Pondělí 5. 12.1520Dějiny hudby 302A
1700Test nanečisto 302A

V případě většího počtu zájemců budou uchazeči rozděleni do dvou skupin. Výuka druhé skupiny bude probíhat paralelně v opačném pořadí přednášek v učebně 305A. Každý předmět je vyučován ve dvou vyučovacích hodinách. Pedagogové jednotlivých předmětů: Hudební nauka – Mgr. Pavel Bělík, Intonace – PhDr. Alena Stašková, Dějiny hudby – Mgr. Zdeněk Bednář.

Podmínky účasti v kurzu:

  • Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo písemně na studijním oddělení KJJ nejpozději do pátku 11. 11. 2016. Přihlášky lze stáhnout z webových stránek školy.
  • Za nezletilé zájemce vyplní a podepíše přihlášku jejich zákonný zástupce. Kapacita kurzu je omezena a přednost budou mít dříve přihlášení uchazeči.
  • Kurzovné ve výši 2.200,- Kč za celý kurz se platí osobně v hotovosti oproti příjmovému dokladu nebo bankovním převodem na číslo účtu: 2002240007/6000, VS = rodné číslo, nejpozději do pátku 11. 11. 2016.
  • Přihlášku do kurzu lze vyplnit a poplatek za něj zaplatit i v Den otevřených dveří ve čtvrtek dne 3. 11. 2016, v kanceláři číslo 109B u paní Maškové.
  • Neúčast na jednotlivých lekcích nebo nedokončení kurzu není důvodem ke vrácení poměrné části kurzovného
  • Účastníci kurzů jsou povinni respektovat pokyny pedagogů a pracovníků školy, týkající se bezpečnostních, hygienických a kázeňských požadavků školy.
  • Účastníci kurzů si přinesou vlastní učební pomůcky – notový sešit, psací potřeby.
  • Absolvování přípravného kurzu nezakládá nárok na přijetí ke studiu ani neovlivní výsledek přijímací zkoušky.

Kurz bude realizován v budově Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 – Braník, Roškotova 4. Kurz bude zahájen v případě účasti dostatečného počtu zájemců (minimálně 3).

Přihláška na přípravný kurz

Přihláška na přípravný kurz
KJJ Info

Datum konání 29. 6. 2017

Young Stage - absolventský koncert Marka Cáby

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

24. 5. 2017

Internationaler Musikwettbewerb 2017

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ze třídy Mgr. Iriny Parker k jejich výjimečným oceněním v soutěži Internationaler Musikwettbewerb 2017, Wiener Klassik, Vídeň, Rakousko 28. 5. – 29. 5. 2017.

24. 5. 2017

XIIIth International Music Competition for Young Musicians

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ze třídy Mgr. Iriny Parker a MgA. Hany Kaštovské k jejich výjimečným oceněním v soutěži XIIIth International Music Competition for Young Musicians, Maďarsko Györ 29. 4. – 1. 5. 2017.

21. 3. 2017

Concerto Bohemia 2017

Big Band VOŠ KJJ pod vedením prof. Milana Svobody získal titul laureáta Národní rozhlasové soutěže Concerto Bohemia 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 27. 6. 2017