Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Plán školního roku

Školní prázdniny v průběhu škol. roku 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

  • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince  2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy v termínu 13. 3. - 19. 3. 2017
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
  • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
  • Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Termíny opravných, odložených a komisionálních zkoušek jsou průběžně vyvěšovány na nástěnkách po škole - přednostně na nástěnce studijního oddělení.

1. pololetí

DatumDenČas 
ZÁŘÍ
1. 9.Čt.900Zahájení školního roku ve Velkém sále
Po zahájení setkání vedoucích oddělení a třídních učitelů se žáky 1. roč.
1. 9. - 5. 9.Maturita 2016P - společná část (spádová škola), ČJL, AJ písemné zkoušky
13. 9.ÚtMaturita 2016P - výkon z hlavního oboru
15. 9.ČtMaturita 2016P - ústní zkoušky
20. - 22. 9.Út - ČtAbsolutoria - opravný a náhradní termín
ŘÍJEN
4. 10.Út1400Porada vedoucích odd.
26. a 27. 10.St, ČtPodzimní prázdniny
LISTOPAD
3. 11.Čt1400 - 1700Den otevřených dveří – konzervatoř, VOŠ
10. 11.Čt1030Čtvrtletní klasifikační porada třídních učitelů
16. 11.St1000Pedagogická rada - čtvrtletní klasifikační porada pro pedagogy
23. 11.St1500 - 1700Konzultační den (třídní učitelé a vedoucí oddělení)
30. 11.StUzávěrka přihlášek k přijímacím zkouškám na konzervatoř
PROSINEC
1. 12.ČtUzávěrka přihlášek k maturitě 2017
19. 12.Po1000Porada vedoucích odd.
23. 12. - 2. 1. 2017Vánoční prázdniny
LEDEN
3. 1.ÚtZahájení výuky
12. 1.ČtUkončení klasifikace za 1. pol.
16. 1.Po1000Pololetní klasifikační porada třídních učitelů
18. 1.St1000Pedagogická rada - pololetní klasifikační porada pro pedagogy
19. - 24. 1.Čt - ÚtPřijímací zkoušky do 1. ročníku – 1. kolo, 1. termín
25. - 27. 1.St - PáPřijímací zkoušky do 1. ročníku – 1. kolo, 2. termín
31. 1.ÚtKonec 1. pol., vydávání vysvědčení

2. pololetí

DatumDenČas 
ÚNOR
3. 2.Jednodenní pololetní prázdniny
8. 2.St1400Porada vedoucích
BŘEZEN
13. 3. – 19. 3.Jarní prázdniny
DUBEN
5. 4.St1400Porada vedoucích
10. – 12. 4.Po - StKomisionální zkoušky POK žáků 4. ročníků, přihlášených k maturitě
13. a 14. 4.Čt a PáVelikonoční prázdniny (17. 04. – svátek velikonoční)
20. - 25. 4.Čt - ÚtRočníkové zkoušky z hlavního oboru žáků 4. ročníků, přihlášených k maturitě
25. 4.Út1300Uzavření klasifikace pro žáky 4. roč., přihlášených k maturitě
26. 4.St1100Třičtvrtěletní klasifikační porada třídních učitelů
27. 4.Čt1000Pedagogická rada - třičtvrtěletní klasifikační porada pro pedagogy
28. 4.Studijní volno maturantů na přípravu k písemným maturitním zkouškám
KVĚTEN
2. – 15. 5.Maturita, společná část: didaktické testy a písemné práce
10. 5.St1000Porada vedoucích odd.
16. – 22. 5.Út - PoProfilová část maturitní zkoušky – praktické maturity
25. 5.Čt1200Uzavření klasifikace pro žáky 6. ročníků
26. 5.1000Klasifikační porada pro třídní učitele k uzavření hodnocení žáků 6. ročníků
23. 5. – 26. 5.Út - PáStudijní volno maturantů na přípravu k ústním maturitním zkouškám
ČERVEN
29. 5. - 2. 6.Po - PáÚstní maturity – společná a profilová část
29. 5. - 2. 6.Po - PáStudijní volno na přípravu k absolventským zkouškám
5. - 9. 6.Po - PáAbsolutoria
5. - 9. 6.Po - PáKomisionální zkoušky POK
12. - 16. 6.Po - PáRočníkové zkoušky z hlavního oboru
22. 6.Čt1300Ukončení klasifikace za 2. pololetí
26. 6.Po1000Závěrečná klasifikační porada třídních učitelů
27. 6.Út1000Závěrečná pedagogická rada – klasifikační porada pro pedagogy
30. 6.Ukončení vyučování ve školním roce 2016/2017, vydávání vysvědčení
1. 7. - 1. 9.Hlavní prázdniny
SRPEN
29. 8.ÚtZahájení přípravného týdne pro pedagogy
30. - 31. 8.St - ČtOpravné zkoušky; náhradní termín hodnocení za 2. pololetí 2016/2017
ZÁŘÍ
4. 9. 2017PoZahájení školního roku 2017/2018
KJJ Info

Datum konání 23. 5. 2017

Přehlídka souborů Open Cases

Datum konání 23. 5. 2017

Koncert klavírního oddělení

Datum konání 24. 5. 2017

Jakub Doležal VOŠ Ensemble

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 22. 5. 2017