Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Absolutoria ve VOŠ

Termíny absolutorií 2017

Vzdělávací program: 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz

16. 6., 19. 6. a 20. 6. 2017

Vzdělávací program: 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře

12. a 13. 6. 2017

Ti, kteří mají zájem se přihlásit k náhradnímu nebo opravnému termínu absolutorií a úspěšně ukončili poslední ročník vzdělávání ve VOŠ, musí podat písemně nebo elektronicky žádost k rukám zástupce ředitele do 28. 4. 2017.

Seznam zkoušek:

Vzdělávací program: 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz

  • Zkouška z odborných předmětů: Jazzová harmonie, Aranžování, Dějiny jazzu
  • Zkouška z Anglického jazyka
  • Obhajoba absolventské práce
    (Ve vzdělávacím programu Hudba – zaměření Jazz je součástí obhajoby absolventské práce také ověření praktických dovedností studenta, a to formou absolventského výkonu.)

Vzdělávací program: 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře

  • Zkouška z odborných předmětů: Dějiny divadelnosti, Dějiny populární hudby a jazzu, Poetika a stylistika
  • Zkouška z Anglického jazyka
  • Obhajoba absolventské práce

Informace k absolventské práci

Pokyny k odevzdání AP VOŠ Základní informace k AP VOŠ Šablona AP VOŠ Myriad Pro Šablona AP VOŠ Times New Roman
KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 28. 4. 2017