Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Plán školního roku

Školní prázdniny v průběhu škol. roku 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

  • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince  2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy v termínu 13. 3. - 19. 3. 2017
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
  • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
  • Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Termíny opravných, odložených a komisionálních zkoušek jsou průběžně vyvěšovány na nástěnkách po škole - přednostně na nástěnce studijního oddělení.

1. pololetí

DatumDenČas 
ZÁŘÍ
1. 9.Čt.900Zahájení školního roku ve Velkém sále
Po zahájení setkání vedoucích oddělení a třídních učitelů se žáky 1. roč.
1. 9. - 5. 9.Maturita 2016P - společná část (spádová škola), ČJL, AJ písemné zkoušky
13. 9.ÚtMaturita 2016P - výkon z hlavního oboru
15. 9.ČtMaturita 2016P - ústní zkoušky
20. - 22. 9.Út - ČtAbsolutoria - opravný a náhradní termín
ŘÍJEN
4. 10.Út1400Porada vedoucích odd.
26. a 27. 10.St, ČtPodzimní prázdniny
LISTOPAD
3. 11.Čt1400 - 1700Den otevřených dveří – konzervatoř, VOŠ
10. 11.Čt1030Čtvrtletní klasifikační porada třídních učitelů
16. 11.St1000Pedagogická rada - čtvrtletní klasifikační porada pro pedagogy
23. 11.St1500 - 1700Konzultační den (třídní učitelé a vedoucí oddělení)
30. 11.StUzávěrka přihlášek k přijímacím zkouškám na konzervatoř
PROSINEC
1. 12.ČtUzávěrka přihlášek k maturitě 2017
19. 12.Po1000Porada vedoucích odd.
23. 12. - 2. 1. 2017Vánoční prázdniny
LEDEN
3. 1.ÚtZahájení výuky
12. 1.ČtUkončení klasifikace za 1. pol.
16. 1.Po1000Pololetní klasifikační porada třídních učitelů
18. 1.St1000Pedagogická rada - pololetní klasifikační porada pro pedagogy
19. - 24. 1.Čt - ÚtPřijímací zkoušky do 1. ročníku – 1. kolo, 1. termín
25. - 27. 1.St - PáPřijímací zkoušky do 1. ročníku – 1. kolo, 2. termín
31. 1.ÚtKonec 1. pol., vydávání vysvědčení

2. pololetí

DatumDenČas 
ÚNOR
3. 2.Jednodenní pololetní prázdniny
8. 2.St1400Porada vedoucích
BŘEZEN
13. 3. – 19. 3.Jarní prázdniny
DUBEN
5. 4.St1400Porada vedoucích
10. – 12. 4.Po - StKomisionální zkoušky POK žáků 4. ročníků, přihlášených k maturitě
13. a 14. 4.Čt a PáVelikonoční prázdniny (17. 04. – svátek velikonoční)
20. - 25. 4.Čt - ÚtRočníkové zkoušky z hlavního oboru žáků 4. ročníků, přihlášených k maturitě
25. 4.Út1300Uzavření klasifikace pro žáky 4. roč., přihlášených k maturitě
26. 4.St1100Třičtvrtěletní klasifikační porada třídních učitelů
27. 4.Čt1000Pedagogická rada - třičtvrtěletní klasifikační porada pro pedagogy
28. 4.Studijní volno maturantů na přípravu k písemným maturitním zkouškám
KVĚTEN
2. – 15. 5.Maturita, společná část: didaktické testy a písemné práce
10. 5.St1000Porada vedoucích odd.
16. – 22. 5.Út - PoProfilová část maturitní zkoušky – praktické maturity
25. 5.Čt1200Uzavření klasifikace pro žáky 6. ročníků
26. 5.1000Klasifikační porada pro třídní učitele k uzavření hodnocení žáků 6. ročníků
23. 5. – 26. 5.Út - PáStudijní volno maturantů na přípravu k ústním maturitním zkouškám
ČERVEN
29. 5. - 2. 6.Po - PáÚstní maturity – společná a profilová část
29. 5. - 2. 6.Po - PáStudijní volno na přípravu k absolventským zkouškám
5. - 9. 6.Po - PáAbsolutoria
5. - 9. 6.Po - PáKomisionální zkoušky POK
12. - 16. 6.Po - PáRočníkové zkoušky z hlavního oboru
22. 6.Čt1300Ukončení klasifikace za 2. pololetí
26. 6.Po1000Závěrečná klasifikační porada třídních učitelů
27. 6.Út1000Závěrečná pedagogická rada – klasifikační porada pro pedagogy
30. 6.Ukončení vyučování ve školním roce 2016/2017, vydávání vysvědčení
1. 7. - 1. 9.Hlavní prázdniny
SRPEN
29. 8.ÚtZahájení přípravného týdne pro pedagogy
30. - 31. 8.St - ČtOpravné zkoušky; náhradní termín hodnocení za 2. pololetí 2016/2017
ZÁŘÍ
4. 9. 2017PoZahájení školního roku 2017/2018
KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 28. 4. 2017