Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz

Vystaveno : 21. 3. 2017 15:15:29

Národní rozhlasová soutěž Concerto Bohemia 2017

Big Band VOŠ KJJ
pod vedením prof. Milana Svobody
získal titul laureáta
Národní rozhlasové soutěže
Concerto Bohemia 2017

Vedení školy k úspěchu srdečně blahopřeje!

Koncert laureátů proběhne dne
24. 11. 2017 ve Velkém sále Paláce Žofín.

Více informací na rozhlas.cz


Vystaveno : 15. 11. 2016 16:01:11

Soutěž Virtuosi per musica di pianoforte 2016

Vedení školy velmi blahopřeje paní Mgr. Irině Parker, pedagožce klavírního oddělení KJJ, ke skvělému úspěchu.

CENA PRO NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO ČESKÉHO PEDAGOGA

v soutěži

Virtuosi per musica di pianoforte 2016

Více o 49. ročníku soutěže


Vystaveno : 8. 11. 2016 15:48:07

Karel Mužátko - 1. cena v 2. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů

Vedení školy srdečně blahopřeje Karlu Mužátkovi, studentovi 6. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Zdeňka Šedivého, k výjimečnému ocenění v soutěži.

Klavírní doprovod soutěžního programu Karla Mužátka zajistil Mgr. František Šterbák.


Vystaveno : 7. 6. 2016 13:36:18

Skvělý úspěch Big Bandu VOŠ KJJ

Skvělý úspěch! Big Band VOŠ KJJ pod vedením Milana Svobody se umístil na druhém místě v kategorii Top Class v mezinárodní soutěži big bandů na festivalu Corendon Meer Jazz Festival 2016 v Holandsku.

Big Bandu VOŠ KJJ na mezinárodní soutěži big bandů na festivalu Corendon Meer Jazz Festival 2016

Vystaveno : 7. 6. 2016 13:18:14

3. místo v soutěži Hlas Dvojky 2016

Český rozhlas Dvojka uděluje CERTIFIKÁT VYJÍMEČNÉHO HLASU vítězi 3. místa v soutěži Hlas Dvojky 2016 Karolíně Malé, studentce KJJ v oboru Zpěv (diplom je umístěn na nástěnce u velkého sálu).


Vystaveno : 16. 5. 2016 15:30:35

Vedení školy blahopřeje Mgr. Irině Parker

Logo KJJ - Play to Live

Vedení školy velmi blahopřeje paní Mgr. Irině Parker, pedagožce klavírního oddělení KJJ, ke skvělému úspěchu.

Mgr. Irina Parker

Cena pro nejlepšího pedagoga

v soutěži RONDO INTERNATIONALLER MUSIKWETTBEWERB 2016


Vystaveno : 16. 5. 2016 15:30:34

Vedení školy blahopřeje studentům

Logo KJJ - Play to Live

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka - ze třídy Mgr. Iriny Parker k jejich výjimečným oceněním v soutěži RONDO INTERNATIONALLER MUSIKWETTBEWERB 2016.

Anna Kostina

kategorie D

1. CENA

Cena za nejlepší interpretaci

Grand Prix

 

kategorie D

2. CENA

David Novotný

 

Jakub Jirásek

kategorie F

2. CENA

Cena za interpretaci skladby S. Rachmaninov – Preludium a moll op. 32

 

kategorie F

1. CENA

Cena za interpretaci skladby S. Rachmaninov – Preludium Es dur op. 23

Karel Marek

 

Vojtěch Uhlík

kategorie E

1. CENA

Cena za interpretaci skladby J. Brahms – Intermezzo A dur op. 118

 

kategorie E

2. CENA

Kristýna Schumová


Vystaveno : 15. 4. 2016 11:47:08

Vedení školy blahopřeje pedagogům

Logo KJJ - Play to Live

Vedení školy upřímně blahopřeje uvedeným pedagogům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka k jejich výjimečným uměleckým oceněním.

Mgr. Štěpánka Balcarová

Cena Anděl 2015 v kategorii Jazz and Blues
za album Concept Art Orchestra - Prague Six

Toto album se stalo nejlepší jazzovou deskou roku 2015.

Concept Art Orchestra je profesionální jazzový orchestr, který se specializuje na interpretaci skladeb českých současných skladatelů.

Uměleckou vedoucí a dirigentkou je Mgr. Štěpánka Balcarová, která také založila skladatelskou skupinu The Prague Six. Ta pro big band v současné době komponuje.

Dalšími pedagogy KJJ, kteří se na projektu podílejí, jsou: BcA. Martin Brunner, Mgr. Vít Křišťan, MgA. Tomáš Sýkora, Štěpán Janoušek, Marcel Bárta, BcA. Petr Kalfus.

 

Vítěz 4. ročníku soutěže

PIANISTA ROKU 2016

Mgr. Vít Křišťan
pianista a skladatel, absolvent Hudební akademie v Katovicích a dánské Jazzové akademie v Odense

Mgr. Vít Křišťan

 

BcA. Robin Král

MAGNESIA LITERA 2016

Udílení výročních knižních cen s cílem propagovat kvalitní literaturu.
V letošním ročníku bylo do soutěže přihlášeno celkem 347 knih.

Vítěz v kategorii Kniha pro děti a mládež

BcA. Robin Král
básník, textař a překladatel
pedagog Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka
Tvorba textu a scénáře

Robin Král cenu získal za svou knihu s titulem Vynálezárium.


Vystaveno : 15. 4. 2016 11:47:07

Vedení školy blahopřeje Karolině Gudasové

Logo KJJ - Play to Live

Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Karolině Gudasové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, k významnému uměleckému ocenění.

Držitelka Ceny Thálie
za mimořádný jevištní
výkon pro rok 2015

Kategorie Opereta, muzikál a ostatní hudebnědramatické
žánry – ženy

Karolina Gudasová
studentka ze třídy prof. Tomáše Berouna

Studentka získala tuto prestižní cenu za roli Wendly Bergmanové v muzikálu Probuzení jara – Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Karolina Gudasová


Vystaveno : 15. 4. 2016 11:47:06

Vedení školy blahopřeje Bulatu Abdurakhimovi

Logo KJJ - Play to Live

Vedení školy velmi blahopřeje Bulatu Abdurakhimovi, studentovi Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, k jeho významnému ocenění.

Bulat
Abdurakhimov

1. CENA V OBORU SKLADBA
Winter Czech Melody 2016

Mezinárodní hudební festival pod záštitou Ministerstva kultury České republiky

Bulat Abdurakhimov student ze třídy Mgr. Zoji Černovské

KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 28. 4. 2017