Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz

Vystaveno : 15. 11. 2016 16:01:11

Soutěž Virtuosi per musica di pianoforte 2016

Vedení školy velmi blahopřeje paní Mgr. Irině Parker, pedagožce klavírního oddělení KJJ, ke skvělému úspěchu.

CENA PRO NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO ČESKÉHO PEDAGOGA

v soutěži

Virtuosi per musica di pianoforte 2016

Více o 49. ročníku soutěže


Vystaveno : 8. 11. 2016 15:48:07

Karel Mužátko - 1. cena v 2. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů

Vedení školy srdečně blahopřeje Karlu Mužátkovi, studentovi 6. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Zdeňka Šedivého, k výjimečnému ocenění v soutěži.

Klavírní doprovod soutěžního programu Karla Mužátka zajistil Mgr. František Šterbák.


Vystaveno : 7. 6. 2016 13:36:18

Skvělý úspěch Big Bandu VOŠ KJJ

Skvělý úspěch! Big Band VOŠ KJJ pod vedením Milana Svobody se umístil na druhém místě v kategorii Top Class v mezinárodní soutěži big bandů na festivalu Corendon Meer Jazz Festival 2016 v Holandsku.

Big Bandu VOŠ KJJ na mezinárodní soutěži big bandů na festivalu Corendon Meer Jazz Festival 2016

Vystaveno : 7. 6. 2016 13:18:14

3. místo v soutěži Hlas Dvojky 2016

Český rozhlas Dvojka uděluje CERTIFIKÁT VYJÍMEČNÉHO HLASU vítězi 3. místa v soutěži Hlas Dvojky 2016 Karolíně Malé, studentce KJJ v oboru Zpěv (diplom je umístěn na nástěnce u velkého sálu).


Vystaveno : 16. 5. 2016 15:30:35

Vedení školy blahopřeje Mgr. Irině Parker

Logo KJJ - Play to Live

Vedení školy velmi blahopřeje paní Mgr. Irině Parker, pedagožce klavírního oddělení KJJ, ke skvělému úspěchu.

Mgr. Irina Parker

Cena pro nejlepšího pedagoga

v soutěži RONDO INTERNATIONALLER MUSIKWETTBEWERB 2016


Vystaveno : 16. 5. 2016 15:30:34

Vedení školy blahopřeje studentům

Logo KJJ - Play to Live

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka - ze třídy Mgr. Iriny Parker k jejich výjimečným oceněním v soutěži RONDO INTERNATIONALLER MUSIKWETTBEWERB 2016.

Anna Kostina

kategorie D

1. CENA

Cena za nejlepší interpretaci

Grand Prix

 

kategorie D

2. CENA

David Novotný

 

Jakub Jirásek

kategorie F

2. CENA

Cena za interpretaci skladby S. Rachmaninov – Preludium a moll op. 32

 

kategorie F

1. CENA

Cena za interpretaci skladby S. Rachmaninov – Preludium Es dur op. 23

Karel Marek

 

Vojtěch Uhlík

kategorie E

1. CENA

Cena za interpretaci skladby J. Brahms – Intermezzo A dur op. 118

 

kategorie E

2. CENA

Kristýna Schumová


Vystaveno : 15. 4. 2016 11:47:08

Vedení školy blahopřeje pedagogům

Logo KJJ - Play to Live

Vedení školy upřímně blahopřeje uvedeným pedagogům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka k jejich výjimečným uměleckým oceněním.

Mgr. Štěpánka Balcarová

Cena Anděl 2015 v kategorii Jazz and Blues
za album Concept Art Orchestra - Prague Six

Toto album se stalo nejlepší jazzovou deskou roku 2015.

Concept Art Orchestra je profesionální jazzový orchestr, který se specializuje na interpretaci skladeb českých současných skladatelů.

Uměleckou vedoucí a dirigentkou je Mgr. Štěpánka Balcarová, která také založila skladatelskou skupinu The Prague Six. Ta pro big band v současné době komponuje.

Dalšími pedagogy KJJ, kteří se na projektu podílejí, jsou: BcA. Martin Brunner, Mgr. Vít Křišťan, MgA. Tomáš Sýkora, Štěpán Janoušek, Marcel Bárta, BcA. Petr Kalfus.

 

Vítěz 4. ročníku soutěže

PIANISTA ROKU 2016

Mgr. Vít Křišťan
pianista a skladatel, absolvent Hudební akademie v Katovicích a dánské Jazzové akademie v Odense

Mgr. Vít Křišťan

 

BcA. Robin Král

MAGNESIA LITERA 2016

Udílení výročních knižních cen s cílem propagovat kvalitní literaturu.
V letošním ročníku bylo do soutěže přihlášeno celkem 347 knih.

Vítěz v kategorii Kniha pro děti a mládež

BcA. Robin Král
básník, textař a překladatel
pedagog Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka
Tvorba textu a scénáře

Robin Král cenu získal za svou knihu s titulem Vynálezárium.


Vystaveno : 15. 4. 2016 11:47:07

Vedení školy blahopřeje Karolině Gudasové

Logo KJJ - Play to Live

Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Karolině Gudasové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, k významnému uměleckému ocenění.

Držitelka Ceny Thálie
za mimořádný jevištní
výkon pro rok 2015

Kategorie Opereta, muzikál a ostatní hudebnědramatické
žánry – ženy

Karolina Gudasová
studentka ze třídy prof. Tomáše Berouna

Studentka získala tuto prestižní cenu za roli Wendly Bergmanové v muzikálu Probuzení jara – Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Karolina Gudasová


Vystaveno : 15. 4. 2016 11:47:06

Vedení školy blahopřeje Bulatu Abdurakhimovi

Logo KJJ - Play to Live

Vedení školy velmi blahopřeje Bulatu Abdurakhimovi, studentovi Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, k jeho významnému ocenění.

Bulat
Abdurakhimov

1. CENA V OBORU SKLADBA
Winter Czech Melody 2016

Mezinárodní hudební festival pod záštitou Ministerstva kultury České republiky

Bulat Abdurakhimov student ze třídy Mgr. Zoji Černovské


Vystaveno : 15. 4. 2016 11:47:05

Vedení školy blahopřeje Barboře Baronové

Logo KJJ - Play to Live

Vedení školy velmi blahopřeje
slečně Barboře Baronové,
bývalé studentce Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka – Tvorba textu a scénáře, ke skvělému úspěchu.

Vítěz v kategorii Nakladatelský čin
MAGNESIA LITERA 2016

Barbora Baronová - novinářka, literární dokumentaristka získala cenu za svou knihu s titulem Intimita.

Barbora
Baronová

KJJ Info

Datum konání 28. 3. 2017

Koncert klavírního oddělení

Datum konání 29. 3. 2017

Andy Schofield & Petr Kalfus Sextet

Datum konání 30. 3. 2017

Young Stage - Big Band KJJ

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 22. 3. 2017