Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Oddělení skladby

Mgr. Michal Macourek
Mgr. Michal Macourek vedoucí oddělení Kancelář : 318A Telefon : +420 241 046 ??? e-mail : macourek.michal@kjj.cz Vyučuje : skladba

Vedoucí oddělení

Mgr. Michal Macourek

Personální obsazení oddělení

Trocha historie

Skladatelské oddělení bylo součástí Konzervatoře již od prvopočátků, a to jako oddělení Skladatelskodirigentské. Ještě před založením samotné Konzervatoře bylo toto oddělení součástí tzv. Lidové konzervatoře, která byla součástí systému lidových škol umění. Z tohoto skladatelskodirigentského oddělení vzešla řada osobností např. Petr Janda, Karel Zich, Karel Vágner a mnozí jiní. Učili zde vždy skvělé hudební osobnosti s prvotřídním rozhledem ve světě jazzu a populární hudby, ale i v hudbě vážné. Z nich jmenujme alespoň Vadima Petrova, Věroslava Neumanna, Milana Jíru a Harryho Macourka.

Současnost

Skladatelské oddělení sleduje veškeré moderní trendy nejen po stránce hudební, ale i z hlediska užití moderních technologií při nahrávání a notačních programů. Důraz při studiu je kladen na multižánrovost, která byla ostatně součástí studia vždy, na schopnost studentů pohybovat se ve všech žánrech a typech hudby. Tomu odpovídá i složení profesorů, kde je možno nalézt vynikající jazzmany i specialisty na hudbu vážnou.

Důraz na praxi

Studenti skladby uplatňují své kompozice jednak na pravidelných seminářích, při nichž navzájem reagují a hodnotí kompozice svých kolegů, jednak na interních koncertech, které se konají minimálně třikrát do roka a samozřejmě také na veřejných koncertech mimo školu. Skladatelské oddělení také spolupracuje s Českým rozhlasem a výsledkem jsou nahrávky těch nejlepších studentů ve studiu Českého rozhlasu. Navíc pravidelně spolupracuje s orchestry, a dává tak možnost svým studentům slyšet i orchestrální kompozice „na vlastní uši". Samozřejmostí je uvádění studentských prací v rámci aktivit školních big bandů. V rámci svého studia studenti pracují na dlouhodobých projektech ve spolupráci s jinými odděleními. Výsledkem takových projektů je profesionálně připravený koncert a jeho záznam nebo nahrávka CD v profesionálním studiu.

V rámci teoretických předmětů je důraz kladen na praktickou znalost harmonie a žánrové harmonie, kontrapunktu, instrumentace atd. Každý student musí také zvládnout hru na klavír, hru z listu a partitur.

Uplatnění

Absolventi Skladatelského oddělení Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka se uplatňují jako samostatní skladatelé hudby vážné, populární či jazzové nebo jako profesionální aranžéři a také skladatelé scénické hudby.

Každý absolvent oddělení Skladby je schopen se pohybovat v celé škále žánrů a má velkou šanci se uplatnit na trhu práce.

KJJ Info

Datum konání 23. 5. 2018

Interpretační seminář žáků klavírního oddělení

Datum konání 23. 5. 2018

Středa o páté - Marcel Bárta ansámbl

Datum konání 24. 5. 2018

„Young Stage Podium“ - recitál

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

24. 5. 2017

Internationaler Musikwettbewerb 2017

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ze třídy Mgr. Iriny Parker k jejich výjimečným oceněním v soutěži Internationaler Musikwettbewerb 2017, Wiener Klassik, Vídeň, Rakousko 28. 5. – 29. 5. 2017.

24. 5. 2017

XIIIth International Music Competition for Young Musicians

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ze třídy Mgr. Iriny Parker a MgA. Hany Kaštovské k jejich výjimečným oceněním v soutěži XIIIth International Music Competition for Young Musicians, Maďarsko Györ 29. 4. – 1. 5. 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 23. 5. 2018