Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Klavírní oddělení

Ing. Jaroslav Wagner Ph.D.
Ing. Jaroslav Wagner Ph.D.vedoucí klavírního oddělení Kancelář : 03ATelefon : +420608701749e-mail : wagner.jaroslav@kjj.cz
Osobní : konzultační hodiny (od 15.2.2010): Pondělí 16:00 – 17:30, učebna 111A

Vedoucí oddělení

Ing. Jaroslav Wagner Ph.D.

Personální obsazení oddělení

Systém výuky na klavírním oddělení je zaměřen na profesionální projev ve dvou směrech studia - klasickém a jazzovém. Základem je specializovaný předmět jazzová interpretace a improvizace, vyučovaný renomovanými jazzovými interprety. Nedílnou součástí studia klavírní hry je však také klasická hudba, kde jsou na studenta kladeny stejně přísné požadavky, jako na všech ostatních konzervatořích. Absolventi tím získají maximální středoškolské profesionální vzdělání v obou směrech hudby a mohou si v průběhu studia inklinací k jazzové či klasické hudbě ujasnit své předpoklady k pozdějšímu profesionálnímu uplatnění.

Z toho také vychází týdenní dotace hodin výuky jednotlivých odborných předmětů v šesti ročnících studia.

Dotace hodin výuky odborných předmětů - klávesové oddělení

  Hlavní obor Jazzová interpretace Komorní hra Doprovod - korepetice Hra z listu
1. ročník 3 2 - - -
2. ročník 2-3 2 - - -
3. ročník 2-3 2 1 1 -
4. ročník 3 2 1 1 -
5. ročník 2-3 2 1 - 1
6. ročník 3 2 - - -

Již během studia činí naši studenti první kroky na své umělecké dráze. Je jim umožněno účinkovat na interních klavírních seminářích, veřejných klavírních i celoškolních koncertech. Úspěšně se také vyvíjí spolupráce s ostatními konzervatořemi ve formě výměnných koncertů. Nedílnou součástí umělecké přípravy je - podle zaměření studenta - zapojení ve školních souborech - od tria až po big band.

Pro budoucí pedagogickou činnost studentů je také významným krokem zavedenívyučovatelské praxe. V tomto předmětu mají možnost studenti 5. a 6. ročníku pracovat pod dohledem zkušeného pedagoga s dětmi školního věku.

Široký profil absolventa oddělení zakládá velmi dobré možnosti uplatnění studentů po absolutoriu Konzervatoře J.Ježka. Absolventi klávesového oddělení zejména:

  • pokračují ve studiu na vysokých a uměleckých školách
  • nacházejí uplatnění jako profesionální hráči v klasických komorních souborech a ve skupinách věnujících se jazzové, rockové, taneční aj. hudbě
  • působí jako korepetitoři
  • věnují se pedagogické činnosti především na základních uměleckých školách
KJJ Info

Datum konání 23. 5. 2017

Přehlídka souborů Open Cases

Datum konání 23. 5. 2017

Koncert klavírního oddělení

Datum konání 24. 5. 2017

Jakub Doležal VOŠ Ensemble

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 22. 5. 2017