Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Klavírní oddělení

Ing. Jaroslav Wagner Ph.D.
Ing. Jaroslav Wagner Ph.D.vedoucí klavírního oddělení Kancelář : 03ATelefon : +420608701749e-mail : wagner.jaroslav@kjj.cz
Osobní : konzultační hodiny (od 15.2.2010): Pondělí 16:00 – 17:30, učebna 111A

Vedoucí oddělení

Ing. Jaroslav Wagner Ph.D.

Personální obsazení oddělení

Systém výuky na klavírním oddělení je zaměřen na profesionální projev ve dvou směrech studia - klasickém a jazzovém. Základem je specializovaný předmět jazzová interpretace a improvizace, vyučovaný renomovanými jazzovými interprety. Nedílnou součástí studia klavírní hry je však také klasická hudba, kde jsou na studenta kladeny stejně přísné požadavky, jako na všech ostatních konzervatořích. Absolventi tím získají maximální středoškolské profesionální vzdělání v obou směrech hudby a mohou si v průběhu studia inklinací k jazzové či klasické hudbě ujasnit své předpoklady k pozdějšímu profesionálnímu uplatnění.

Z toho také vychází týdenní dotace hodin výuky jednotlivých odborných předmětů v šesti ročnících studia.

Dotace hodin výuky odborných předmětů - klávesové oddělení

  Hlavní obor Jazzová interpretace Komorní hra Doprovod - korepetice Hra z listu
1. ročník 3 2 - - -
2. ročník 2-3 2 - - -
3. ročník 2-3 2 1 1 -
4. ročník 3 2 1 1 -
5. ročník 2-3 2 1 - 1
6. ročník 3 2 - - -

Již během studia činí naši studenti první kroky na své umělecké dráze. Je jim umožněno účinkovat na interních klavírních seminářích, veřejných klavírních i celoškolních koncertech. Úspěšně se také vyvíjí spolupráce s ostatními konzervatořemi ve formě výměnných koncertů. Nedílnou součástí umělecké přípravy je - podle zaměření studenta - zapojení ve školních souborech - od tria až po big band.

Pro budoucí pedagogickou činnost studentů je také významným krokem zavedenívyučovatelské praxe. V tomto předmětu mají možnost studenti 5. a 6. ročníku pracovat pod dohledem zkušeného pedagoga s dětmi školního věku.

Široký profil absolventa oddělení zakládá velmi dobré možnosti uplatnění studentů po absolutoriu Konzervatoře J.Ježka. Absolventi klávesového oddělení zejména:

  • pokračují ve studiu na vysokých a uměleckých školách
  • nacházejí uplatnění jako profesionální hráči v klasických komorních souborech a ve skupinách věnujících se jazzové, rockové, taneční aj. hudbě
  • působí jako korepetitoři
  • věnují se pedagogické činnosti především na základních uměleckých školách
KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

11. 6. 2018

Vítězka SuperStar 2018

Vítězka SuperStar 2018 Tereza Mašková je absolventkou muzikálu na Konzervatoří a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka a nyní studuje ve 2. ročníku populární zpěv. Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Tereze Anně Maškové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy prof. Tomáše Berouna, k výjimečnému uměleckému ocenění.

11. 6. 2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

Vedení školy srdečně blahopřeje Marku Kettnerovi, studentovi 2. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy MgA. Kristiny Kasíkové, k ocenění v mezinárodní klavírní soutěži Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018. Marek Kettner 4. kategorie do 27 let - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. stupně

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 7. 2018