Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Muzikálové oddělení

Yvona Balašová
Yvona Balašová vedoucí oddělení M Kancelář : 505B Telefon : +420 241 046 950 e-mail : balasova.yvona@kjj.cz

vedoucí oddělení M

Yvona Balašová

Personální obsazení oddělení

Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze otevřela v roce 2002 studijní obor Muzikál. Vyhověla tak poptávce a současnému trendu komplexní umělecké osobnosti. Tento obor nahradil pěvecké oddělení, kde studijní plán neumožňoval důsledný vývoj muzikálových osobností, zvláště po stránce herecké a taneční.

Obor Muzikál je studijním programem syntetického typu. Studenti se během šesti let věnují studiu zpěvu, herectví a modernímu tanci. Z těchto předmětů speciálně odborné přípravy studenti po čtyřech letech maturují.

Studium je rozděleno do 3 kategorií a názvů vyučovacích předmětů.

  • 1. Povinnné vyučovací předměty (Český jazyk, Anglický jazyk, Kulturní dějiny, Občanská nauka, Dějepis, Informační a komunikační technologie)
  • 2. Odborné teoretické předměty(Intonace, Hudební nauka, Harmonie, Hudební formy, Dějiny hudby, Dějiny divadla, Dějiny muzikálového divadla, Historicko-estetický seminář)
  • 3. Předměty speciálně odborné přípravy (Muzikálová jevištní praxe, Zpěv, Korepetice, Dějiny a literatura zpěvu, Základy herectví, Herecká výchova, Základy moderního tance, Improvizace a moderní scénický tanec, Trénink muzikálového tance, Step, Akrobacie, Klavír, Tvořivá dramatika, Práce s textem, Klasický tanec, Pohybové herectví, Technika výslovnosti)

Ve vyšších ročnících v předmětu Muzikálová jevištní praxe studenti připravují muzikálové výstupy, nebo se připravují na představení, ve kterých již vystupují. Nejlepší studenti skládají absolutorium oddělení Muzikál v profesionálních divadlech v hlavních či vedlejších muzikálových rolích.

Obor Muzikál je v České republice jedinou příležitostí, kam se mohou talentovaní uchazeči o tento obor hlásit již po ukončení základní devítileté školy. Věkově není studium tohoto oboru omezeno. Tento obor je možné studovat i po maturitě a doplnit si odborné vzdělání.

Muzikálovým oddělením prošli úspěšné osobnosti muzikálových produkcí – Radka Fišarová, Tomáš Beroun, Zdenka Trvalcová, Tomáš Savka, Kamila Nývltová, Leona Černá, Markéta Procházková a mnoho dalších.

Výuku zpěvu, tance, herectví zabezpečuje skupina vynikajících pedagogů, kteří mají velké zkušenosti v divadlech činoherních, muzikálových i tanečních.

KJJ Info

Datum konání 30. 5. 2018

Seminář klavírního oddělení

Datum konání 30. 5. 2018

Středa o páté - Rosťa Fraš International Quintet!

Datum konání 31. 5. 2018

„Young Stage Podium“ - recitál

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

24. 5. 2017

Internationaler Musikwettbewerb 2017

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ze třídy Mgr. Iriny Parker k jejich výjimečným oceněním v soutěži Internationaler Musikwettbewerb 2017, Wiener Klassik, Vídeň, Rakousko 28. 5. – 29. 5. 2017.

24. 5. 2017

XIIIth International Music Competition for Young Musicians

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ze třídy Mgr. Iriny Parker a MgA. Hany Kaštovské k jejich výjimečným oceněním v soutěži XIIIth International Music Competition for Young Musicians, Maďarsko Györ 29. 4. – 1. 5. 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 28. 5. 2018