Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Vyšší odborná škola - JAZZ

Milan Svoboda
Milan Svoboda vedoucí VOŠ-J Kancelář : 212A e-mail : svoboda.milan@kjj.cz Vyučuje : hudebně teoretické předměty, Big Band VOŠ www : www.milansvoboda.com Úřední hodiny: čtvrtek 1020 - 1155

Vedoucí VOŠ Hudba - zaměření Jazz

Milan Svoboda

Personální obsazení oddělení

Organizace vyučování

Organizace vyučování ve školním roce 2017/2018

Vzdělávací program Hudba - zaměření Jazz je tříleté, denní, pomaturitní studium určené pro hudebně pokročilé zájemce, kteří se specializují na jazzový hudební žánr. Studenti hradí školné ve výši 5 000 Kč ročně.

Oddělení vzniklo v roce 2003. V té době bylo prvním a jediným uceleným systémem studia jazzu a příbuzných žánrů v České republice. Během své existence si vydobylo jedinečné místo v oblasti hudebního vzdělávání a všichni jeho absolventi se výrazným způsobem úspěšně uplatňují v profesionální hudební praxi. Učitelský sbor tvoří přední osobnosti české hudební scény.

Studium nabízí komplexní výuku v dané oblasti. Základ tvoří hlavní obor, hra na nástroj nebo zpěv, doplněný o systém specializovaných teoretických předměrů, které nabízejí souhrnné znalosti jazzové improvizace, harmonie, aranžování, kompozice a historie. K praktickému procvičení dosažených znalostí a dovedností pak slouží intenzivně provozovaná souborová hra a veřejná koncertní prezentace.

Pro přijetí posluchače jsou důležité následující předpoklady:

  • Maturita
  • Technická úroveň ovládání nástroje na úrovni maturanta konzervatoře
  • Stylové cítění a improvizační schopnosti v daném idiomu

Aktuální termíny přijímacích zkoušek a další informace naleznete na našich webových stránkách.

Dotace hodin výuky - jazzové oddělení VOŠ

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Angličtina 3 3 3
Hlavní obor 2 2 2
Hra na klavír 1 1 1
Jazzová harmonie 2 2 2
Aranžování 2 2 2
Sluchový výcvik 2 2 2
Dějiny jazzu, rocku a popu 2 2 2
Hra v souborech 3 3 3
Historicko estetický seminář 2 2 2
Teorie jazzové improvizace 2 2 2
Rytmus 1 1 -
Jazzová kompozice se základy řízení souboru - 2 -
Celkem 22 24 21
KJJ Info

Datum konání 23. 4. 2018

Koncert klavírního oddělení

Datum konání 25. 4. 2018

Seminář klavírního oddělení

Datum konání 25. 4. 2018

Jiří Levíček Ensemble VOŠ - Středa o páté

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

24. 5. 2017

Internationaler Musikwettbewerb 2017

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ze třídy Mgr. Iriny Parker k jejich výjimečným oceněním v soutěži Internationaler Musikwettbewerb 2017, Wiener Klassik, Vídeň, Rakousko 28. 5. – 29. 5. 2017.

24. 5. 2017

XIIIth International Music Competition for Young Musicians

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ze třídy Mgr. Iriny Parker a MgA. Hany Kaštovské k jejich výjimečným oceněním v soutěži XIIIth International Music Competition for Young Musicians, Maďarsko Györ 29. 4. – 1. 5. 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 19. 4. 2018