Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Souborová hra

Smyslem a cílem výuky souborové hry je naučit studenty v praxi uplatnit a ověřit si všechny teoretické poznatky získané během studia a seznamovat se s novými zkušenostmi vyplývajícími z kolektivní hry: laděním a hrou v sekcích, dynamikou, souhrou, frázováním, specifikou doprovodů v rytmické skupině, praktickou improvizací v "živém" orchestru, naslouchání spoluhráčům atd.

Materiály čerpají vyučující ze zdrojů archivu KJJ, kde jsou originální aranžmá špičkových big bandů, notové a zvukové materiály systému "Aebersold" a pod. Jednotliví profesoři sami upravují české a světové "standardy", repertoár doplňují i posluchači skladatelského oddělení a v neposlední řadě sami studenti - členové souborů.

Tento předmět je rozdělen na:

 • Hru ve velkém orchestru (big band).
 • Hru v menších skupinách (kombech) variabilního obsazení.
 • Hru v komorních souborech.

Menší soubory (komba) se zabývají tzv. "žánrovou" hudbou,to je:

 • tradičním jazzem
 • swingovou hudbou
 • moderním jazzem
 • jazzrockem
 • "fusion music"
 • a dalšími druhy alternativní hudby

Komorní soubory se naopak věnují hře tzv. "vážné hudby".

Studijní předmět "souborová hra" je povinný a týká se všech posluchačů 3. až 6. ročníku instrumentálního oddělení a od školního roku 2003/2004 i oddělení klavírního.

Rozsah této výuky je:

 • 2 x 2 hod. týdně: hra v big bandu
 • 1 x 2 hod. týdně: hra v kombech

Zařazení do těchto souborů probíhá na začátku školního roku formou "konkurzní" rozehrávky všech studentů 3. až 6. ročníku instrumentálního a klavírního oddělení ve školním sále. Studenti jsou zařazování přednostně do big bandů.- podle zaměření studenta.

Studenti smyčcového, flétnového, částečně i klavírního zaměření a zaměření klasické kytary navštěvují povinně hru v komorních souborech.

Rozsah této výuky je:

 • 1 x 2 hod. týdně

Výuka probíhá ve speciální třídě, ve fixně daných rozvrhových termínech.

Všechny soubory absolvují jednou ve školním roce koncertní přehrávku v sále KJJ. Vybrané soubory se účastní reprezentativních koncertů KJJ, nahrávání ve studiích čs. rozhlasu, reprezentují Konzervatoř a Vyšší odbornou školu Jaroslava Ježka v zahraničí atd.

Lze bez nadsázky říci, že absolventi instrumentálního odd. KJJ jsou velmi dobře připraveni k tomu, aby mohli "zasednout" do špičkových profesionálních orchestrů a to nejen v České republice.

KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

11. 6. 2018

Vítězka SuperStar 2018

Vítězka SuperStar 2018 Tereza Mašková je absolventkou muzikálu na Konzervatoří a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka a nyní studuje ve 2. ročníku populární zpěv. Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Tereze Anně Maškové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy prof. Tomáše Berouna, k výjimečnému uměleckému ocenění.

11. 6. 2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

Vedení školy srdečně blahopřeje Marku Kettnerovi, studentovi 2. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy MgA. Kristiny Kasíkové, k ocenění v mezinárodní klavírní soutěži Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018. Marek Kettner 4. kategorie do 27 let - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. stupně

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 7. 2018