Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Vánoční koncert 2008

Letošní vánoční koncert naší konzervatoře se konal ve Společenském sále Kongresového centra dne 16. prosince 2008 od 19. hodin. Hostem večera byla paní Ilona Csáková, průvodního slova se ujal pan Karel Štědrý. V průběhu večera se představili studenti všech oddělení konzervatoře společně se svými profesory a milými hosty.

Karel Štědrý, průvodce koncertemKarel Štědrý, průvodce koncertem
koncert zahájil dětský sbor ZŠ Chvaletická koncert zahájil dětský sbor ZŠ Chvaletická
a dále pak následovali studenti KJJ  - Martin Brunner Trioa dále pak následovali studenti KJJ - Martin Brunner Trio
Lukáš Písařík a skupina muzikálového odděleníLukáš Písařík a skupina muzikálového oddělení
kytarové duo Kamila Czengeová a Klára Vytiskovákytarové duo Kamila Czengeová a Klára Vytisková
Lab Band KJJ pod vedením prof. B. Volfa...Lab Band KJJ pod vedením prof. B. Volfa...
se zpěvačkou prof. Miriam Bajlovouse zpěvačkou prof. Miriam Bajlovou
po přestávce uvítala návštěvníky slavnostní fanfára...po přestávce uvítala návštěvníky slavnostní fanfára...
Saxtet vedený prof. Štěpánem MarkovičemSaxtet vedený prof. Štěpánem Markovičem
host večera paní Ilona Csáková...host večera paní Ilona Csáková...
a Karel Štědrý za doprovodu ...a Karel Štědrý za doprovodu ...
Big Bandu KJJ pod vedením prof. J. HályBig Bandu KJJ pod vedením prof. J. Hály
klavírní duo Jakub Urban a Jan Alešklavírní duo Jakub Urban a Jan Aleš
pan ředitel Karel Vraný popřál všem přítomným příjemné prožití nastávajících vánočních svátkůpan ředitel Karel Vraný popřál všem přítomným příjemné prožití nastávajících vánočních svátků
závěr koncertu patřil Big Bandu KJJ pod taktovkou prof. J. Hályzávěr koncertu patřil Big Bandu KJJ pod taktovkou prof. J. Hály

KJJ Info

Datum konání 29. 5. 2017

Absolventský koncert Z. Boreckého

Datum konání 30. 5. 2017

Flétnový koncert studentů

Datum konání 31. 5. 2017

David Dorůžka VOŠ Ensemble

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 29. 5. 2017