Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Ustavující schůze Umělecké rady KJJ

V pondělí 15. března 2010 proběhla v klubu Jazz Dock na Janáčkově nábřeží ustavující schůze Umělecké rady Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka.

Slovo ředitele Mgr. Milana Purnocha:

„Od září letošního roku mám čest být ředitelem jedinečného vzdělávacího zařízení, jakým je Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Je to jediná škola svého typu v naší republice, která má za úkol vychovávat umělce pro obory stojící mimo žánr artificiální hudby.

Musím konstatovat, že škola má zvučné jméno a pestrou historii, velmi dobré materiální a technické zázemí, disponuje kvalitními pedagogy. Zájem mladých lidí o studium značně převyšuje její kapacitu. Přímo úměrně však závisí především na formě a úrovni prezentace struktury a obsahu učiva, na otevřenosti, vstřícnosti, kvalitě a osobnosti pedagogů.

Jako nový ředitel ctím a respektuji celkový dosavadní vývoj a poslání této školy a vážím si svých předchůdců, kteří z původně lidového vzdělávacího zařízení vytvořili to, co dnes škola představuje. Toto dlouhodobě vnímám s upřímným zájmem a značným respektem. Přesto si dovoluji přednést vlastní představu jejího dalšího směrování a nástrojů potřebných k dosažení tohoto cíle.

Nejprve zmíním některé nutné kroky vedoucí ke stabilizování nynějšího stavu:

 1. vzhledem k blížícím se státním maturitám je nutno zvýšit úroveň výuky všeobecně vzdělávacích předmětů
 2. prohloubit spolupráci se zahraničními uměleckými školami
 3. účinkovat na významných hudebních festivalech, soutěžích a workshopech
 4. zajistit stáže na vyhlášených zahraničních hudebních školách
 5. umožnit nejlepším studentů angažmá v renomovaných hudebních tělesech; možnou spolupráci nabízí např. už dnes Český národní symfonický orchestr
 6. získat pro školu stálou scénu pro veřejnou prezentaci vlastních hudebních těles

V plánovaných školních vzdělávacích programech by se škola měla cíleně zabývat třemi hudebními okruhy: jazzem (a jeho fúzemi), moderní populární hudbou (rock, pop a jejich fúze) a hudebně dramatickým syntetickým žánrem (muzikál). Toto pojetí ale zároveň nevylučuje existenci stávajících tradičních hudebních hodnot (klasická hudba) či podporu a formování netradičních, alternativních hudebních přístupů (hudba napříč hudebními typy a okruhy, soudobá vážná hudba).

Na podporu realizace výše popsaných plánů a pro získání větší objektivity pohledu na činnost školy jsem se proto rozhodl znovuzřídit Uměleckou radu Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka. Ta by měla fungovat jako kompetentní, profesně fundovaný poradní orgán vedení školy. Měla by být nejen zdrojem inspirace, námětů a doporučení pro práci školy v celém rozsahu její činnosti, ale měla by též působit i jako nástroj komunikace mezi školou a odbornou i laickou veřejností.“

Z pozvaných stávajících členů Umělecké rady KJJ se zúčastnili:

 • Karel Růžička, jazzový pianista, skladatel a pedagog
 • Milan Svoboda, jazzový skladatel, dirigent a pianista
 • Mgr. Luboš Kočvara, kytarista, pedagog
 • Milan Tesař, kytarista, pedagog
 • Petr Janda, rockový kytarista, skladatel a pedagog
 • Zdeněk Bednář, hudební historik, pedagog

Umělecká rada je též reprezentativním prvkem školy, jejími novými členy by tedy měly být významné osobnosti kulturního a společenského života. Výběr nových členů byl ještě navíc volen s ohledem na „multižánrové zaměření školy“ (jazz, rock, pop, klasika).

Novými členy z řad profesorů KJJ se stali:

 • Mgr. Eduard Klezla, vedoucí oddělení muzikálu, pěvecký pedagog
 • Jaromír Honzák, VOŠ, vedoucí jazzového oddělení, kontrabasista

Novými mimoškolními členy jsou:

 • Ing. Marie Kousalíková, náměstkyně primátora pro školství
 • Iva Frühlingová, zpěvačka, modelka, spisovatelka, redaktorka
 • Jan Hasenöhrl, trumpetista, majitel ČNSO a big bandu sv. Blažeje
 • Libor Pešek, dirigent, držitel Rytířské řádu Britského impéria
 • Emil Viklický, jazzový pianista, skladatel
 • Miro Žbirka, zpěvák a skladatel populární hudby
 • Ing. Václav Jandera, majitel jazzového klubu Jazz Ungelt
 • Vladimír Vlasák, spolupracovník kulturní rubriky iDnes
 • Václav Vraný, redaktor Českého rozhlasu 3

Čestným předsedou byl znovuzvolen Karel Růžička.

KJJ Info

Datum konání 23. 5. 2017

Přehlídka souborů Open Cases

Datum konání 23. 5. 2017

Koncert klavírního oddělení

Datum konání 24. 5. 2017

Jakub Doležal VOŠ Ensemble

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 22. 5. 2017