Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz

Jiří Levíček VOŠ Ensemble

Čas konání : 3. 5. 2017 17:00

Jiří Levíček VOŠ Ensemble, Velký sál školy, pořádá prof. J. Levíček

Young Stage - recitál VOŠ

Čas konání : 4. 5. 2017 19:00

Young Stage, recitál VOŠ – Herzig D., Růža M., Praha 1, pořádá prof. M. Svoboda

Koncert oddělení POK

Čas konání : 10. 5. 2017 14:30

Koncert oddělení POK, Velký sál školy, pořádá prof. Z. Košnarová

Petr Kalfus VOŠ Ensemble

Čas konání : 10. 5. 2017 17:00

Petr Kalfus VOŠ Ensemble, Velký sál školy, pořádá prof. P. Kalfus

Young Stage - recitál VOŠ

Čas konání : 11. 5. 2017 19:00

Young Stage, recitál VOŠ – Volf R., Mihalová K., Jazz klub Reduta, Praha 1, pořádá Z. Borecký

Koncert kytarového oddělení

Čas konání : 13. 5. 2017 15:00

Koncert kytarového oddělení, hrad Valdštejn, pořádá prof. J. Ježková

Koncert kytarového oddělení

Čas konání : 13. 5. 2017 19:00

Koncert kytarového oddělení, Turnov, festival Kytara v Českém ráji, pořádá prof. J. Ježková

Young Stage - recitál VOŠ

Čas konání : 18. 5. 2017 19:00

Young Stage, recitál VOŠ – Gerla M., Tománek F., Praha 1, pořádá prof. M. Svoboda

Absolventské koncerty – Samuel Tremko a Martin Hrubec

Čas konání : 22. 5. 2017 19:00

Absolventské koncerty – Samuel Tremko a Martin Hrubec, Jazz Dock, Praha 5, pořádá prof. M. Svoboda

Přehlídka souborů Open Cases

Čas konání : 23. 5. 2017 13:00

Přehlídka souborů Open Cases, Velký sál školy, pořádá prof. M. Mesany

KJJ Info

Datum konání 29. 5. 2017

Absolventský koncert Z. Boreckého

Datum konání 30. 5. 2017

Flétnový koncert studentů

Datum konání 31. 5. 2017

David Dorůžka VOŠ Ensemble

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 29. 5. 2017