Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz

Koncert zaměřený na elektrické klávesové nástroje

Čas konání : 4. 4. 2017 18:30

Koncert zaměřený na elektrické klávesové nástroje, Velký sál školy, pořádá prof. Neužil

David Dorůžka - sólový recitál

Čas konání : 5. 4. 2017 17:00

David Dorůžka, sólový recitál, Velký sál školy, pořádá prof. D. Dorůžka

Koncert klavírního oddělení

Čas konání : 6. 4. 2017 16:30

Koncert klavírního oddělení, ZUŠ Benešov, pořádá prof. O. Kabrna

Young Stage - K - Band

Čas konání : 6. 4. 2017 19:00

Young Stage, K - Band, Jazz klub Reduta, Praha 1, pořádá prof. K. Kučera

Tomáš Sýkora & Band

Čas konání : 12. 4. 2017 17:00

Tomáš Sýkora & Band, Velký sál školy, pořádá prof. T. Sýkora

Young Stage - Factorial! Orchestra

Čas konání : 13. 4. 2017 19:00

Young Stage, Factorial! Orchestra, Jazz klub Reduta, Praha 1, pořádá Z. Borecký

Flétnový koncert

Čas konání : 18. 4. 2017 18:30

Flétnový koncert, Velký sál školy, pořádá prof. Křiklánová

Seminář pianisty Davida Helbocka

Čas konání : 19. 4. 2017 14:00

Seminář pianisty Davida Helbocka, Velký sál školy, pořádá prof. J. Farkašová

Martin Brunner + Epoque String Quartet

Čas konání : 19. 4. 2017 17:00

Martin Brunner + Epoque String Quartet, Velký sál školy, pořádá prof. M. Brunner

Young Stage - Korečírek

Čas konání : 19. 4. 2017 19:00

Young Stage, Korečírek – korepetiční večírek, Jazz klub Reduta, Praha 1, pořádá J. Bárta

KJJ Info

Datum konání 23. 5. 2017

Přehlídka souborů Open Cases

Datum konání 23. 5. 2017

Koncert klavírního oddělení

Datum konání 24. 5. 2017

Jakub Doležal VOŠ Ensemble

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 22. 5. 2017