Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Rozšířené hledání


Chci hledat :

Jak se liší jednotlivé způsoby vyhledávání :

 • Hledat pouze všechna slova

  Hledání s touto volbou vrací výsledky, pouze pokud obsahují všechna Vaše zadaná slova. Podobného chování lze dosáhnout obyčejným hledáním s použitím znamének "+" a "-" před slovy.

  Příklady hledání:
  všechny stránky obsahujicí "obory" - hledací fráze : "obory"
  seznam oborů VOŠ - hledací fráze : "+obory +VOŠ"
  podmínky studia a nezajímá mne VOŠ - hledací fráze : "+podmínky +studia -VOŠ"

 • Hledání po jednotlivých slovech

  Výsledek hledání je seznam všech stránek obsahujících alespoň jedno ze zadaných slov.

 • Hledat přesnou frázi

  Hledá všechny stránky obsahující text přesně jak ho zadáte do vyhledávacího políčka.

Ve výchozím stavu (při pouhém vložení hledaných slov) se vyhledávají informace obsahující všechna zadaná slova. Tzn. že se na ně nebere ohled jako na přesnou frázi a výsledek zobrazí i stránky, které obsahují alespoň jedno ze zadaných slov.

KJJ Info

Datum konání 29. 5. 2017

Absolventský koncert Z. Boreckého

Datum konání 30. 5. 2017

Flétnový koncert studentů

Datum konání 31. 5. 2017

David Dorůžka VOŠ Ensemble

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 29. 5. 2017