Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz

Výběrové řízení malého rozsahu - 2. fáze virtualizace serverového prostředí

Vystaveno : 9. 9. 2014 17:23:04

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4 - Braník zastoupená Eduardem Klezlou, ředitelem školy, vyhlašuje v souladu s § 18, odst. 5 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a ve znění vnitřní směrnice Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka o veřejných zakázkách a postupu při nákupu dodávek, služeb a stavebních prací, veřejnou zakázku malého rozsahu na Výběrové řízení malého rozsahu - 2. fáze virtualizace serverového prostředí.

Výzva k podání nabídek ke stažení zde.

Výběrové řízení malého rozsahu - Obnova zastaralé výpočetní techniky

Vystaveno : 9. 9. 2014 17:20:36

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4 - Braník zastoupená Eduardem Klezlou, ředitelem školy, vyhlašuje v souladu s § 18, odst. 5 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a ve znění vnitřní směrnice Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka o veřejných zakázkách a postupu při nákupu dodávek, služeb a stavebních prací, veřejnou zakázku malého rozsahu na Obnovu zastaralé výpočetní techniky.

Výzva k podání nabídek ke stažení zde.

Výběrové řízení malého rozsahu - Vybudování interaktivní multimediální učebny

Vystaveno : 9. 9. 2014 17:16:22

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4 - Braník zastoupená Eduardem Klezlou, ředitelem školy, vyhlašuje v souladu s § 18, odst. 5 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a ve znění vnitřní směrnice Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka o veřejných zakázkách a postupu při nákupu dodávek, služeb a stavebních prací, veřejnou zakázku malého rozsahu na Vybudování interaktivní multimediální učebny.

Výzva k podání nabídek ke stažení zde.

Umisťování žáků a studentů do Domova mládeže

Vystaveno : 12. 2. 2014 12:25:27

V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ředitel konzervatoře, jejíž činnost vykonává Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Praha 4 – Braník, Roškotova 4/1692 rozhoduje o umisťování do domova mládeže na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem.
Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student vždy na jeden školní rok.

Termíny pro podání přihlášek k umístění do domova mládeže Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka:
Žáci a studenti přijatí do 1. ročníků pro školní rok 2014/15 do 30. 4. 2014
Žáci a studenti vyšších ročníků ve školním roce 2014/15 do 30. 5. 2014

Předlohu přihlášky si můžete stáhnout z našich stránek v sekci O škole - Dokumenty ke stažení.

Výběrové řízení - zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob KJJ

Vystaveno : 14. 11. 2013 12:07:38

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4 - Braník, zastoupená ředitele školy Eduardem Klezlou, zveřejňuje zadávací dokumentaci a další příslušné dokumenty k veřejné zakázce „Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník“ zadávané v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) ve znění § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Dokumetace je ke stažení v archivu ZIP zde.

Smlouva na realizaci stavební akce »Rekonstrukce střešního pláště budovy B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, Praha4«

Vystaveno : 19. 8. 2013 08:51:41

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka zveřejňuje smlouvu s dodatkem na realizaci stavební akce »Rekonstrukce střešního pláště budovy B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, Praha4«
Text smlouvy s dodatkem lze stáhnout zde.

Revize výsledku doporučeného hodnotící komisí

Vystaveno : 12. 8. 2013 12:28:13

Z titulu své funkce vydává dne 12. 8. 2013 ředitel školy revizi výsledku doporučeného hodnotící komisí ve výběrovém řízení »Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4 - Braník« ze dne 3. 7.
Plný text oznámení lze stáhnout zde.

Výběrové řízení - Rekonstrukce střešního pláště budovy B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka

Vystaveno : 14. 6. 2013 13:20:08

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, Praha 4 - Braník, příspěvková organizace, zastoupená Jiřím Kuliševem, statutárním zástupcem školy, vyzývá dodavatele k podání závazné nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s označením: »Rekonstrukce střešního pláště budovy B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, Praha 4 - Braník«.

Text výzvy ke stažení zde.

Výběrové řízení - zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob KJJ

Vystaveno : 13. 6. 2013 15:46:42

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4 - Braník, zastoupená statutárním zástupcem ředitele školy Jiřím Kuliševem, vyhlašuje v souladu s § 12, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění podlimitní veřejnou zakázku ve formě užšího řízení na zrealizování služeb s názvem »Zajištění stravování žáků a studentů, zaměstnanců a ostatních osob Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, se sídlem Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4 - Braník«.

Text výzvy ke stažení zde.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do vyššího ročníku

Vystaveno : 17. 5. 2013 10:35:47

Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka vyhlašuje podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, v rámci přijímacího řízení, 2. kolo přijímacího řízení do vyššího ročníku pro obor 82-44-M,N/001 (82-44-M,P/01), Hudba - zaměření bicí, kontrabas, flétna. Termín 7. 6. 2013.
Předpokládaný počet pro přijetí denního studia školního roku 2013/2014 je 6 uchazečů. Přihlášky zasílejte do 30. 5. 2013 na adresu: Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, 140 00, Roškotova 4, Praha 4 – Studijní oddělení.

KJJ Info

Datum konání 23. 5. 2017

Přehlídka souborů Open Cases

Datum konání 23. 5. 2017

Koncert klavírního oddělení

Datum konání 24. 5. 2017

Jakub Doležal VOŠ Ensemble

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 22. 5. 2017