Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz

Akreditované kurzy pro pedagogy ZUŠ

Vystaveno : 15. 6. 2011 15:14:45

Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka od září 2011 otvírá placené kurzy pro pedagogy ZUŠ akreditované MŠMT v rámci DVPP pro obor dechové a bicí nástroje. Kurz je organizován formou dálkového studia, s dotací 2 hodin 1x za 14 dní po dobu 1 školního roku a zabývá se metodickou výukou jazzové a populární hudby s důrazem na správnost frázování, stylovost a rozvoj improvizačních dovedností. Maximální počet účastníků 20. Po úspěšném vykonání kurzu bude vydáno "OSVĚDČENÍ". Cena kurzu 9.700,- kč

Obory: Saxofon (klarinet), Trombon, Trubka, Flétna, Bicí souprava

Vystoupení v rámci akce "Podpořme neziskovky"

Vystaveno : 12. 5. 2011 15:10:06

Naši studenti (Matěj Černý - bass, Jan Fečo-sax, Dominik Klempár - piano, Oliver Lipenský - drums) zahráli v rámci akce "Podpořme neziskovky" v centru DBK na Budějovické.

Výběrové řízení - pedagog klavírního oddělení

Vystaveno : 26. 5. 2010 17:00:07

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka vyhlašuje výběrové řízení na 2 místa pedagogických pracovníků klavírního oddělení se zaměřením na výuku klasického klavíru.

Povinnou součástí výběrového řízení je strukturovaný životopis. Hudební nosič s ukázkami vlastní hry a seznam repertoáru jsou vítány. Přihlášky zasílejte k rukám ředitele školy Mgr. Milana Purnocha na adresu Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, Roškotova 4, Praha 4, a to nejpozději do 11.6.2010.

Součástí výběrového řízení budou motivační pohovor, předvedení metodické práce se žákem a ukázka interpretačních schopností na libovolných skladbách v rozsahu 15-20 minut.

Ustavující schůze umělecké rady KJJ

Vystaveno : 9. 3. 2010 12:20:46

V pondělí 15. března 2010 od 15:00 proběhne v klubu Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží, Praha 5 ustavující schůze Umělecké rady Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka.

Slovo ředitele Mgr. Milana Purnocha:

„Od září letošního roku mám čest být ředitelem jedinečného vzdělávacího zařízení, jakým je Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Je to jediná škola svého typu v naší republice, která má za úkol vychovávat umělce pro obory stojící mimo žánr artificiální hudby. Musím konstatovat, že škola má zvučné jméno a pestrou historii, velmi dobré materiální a technické zázemí, disponuje kvalitními pedagogy. Zájem mladých lidí o studium značně převyšuje její kapacitu. Přímo úměrně však závisí především na formě a úrovni prezentace struktury a obsahu učiva, na otevřenosti, vstřícnosti, kvalitě a osobnosti pedagogů.

Jako nový ředitel ctím a respektuji celkový dosavadní vývoj a poslání této školy a vážím si svých předchůdců, kteří z původně lidového vzdělávacího zařízení vytvořili to, co dnes škola představuje. Toto dlouhodobě vnímám s upřímným zájmem a značným respektem. Přesto si dovoluji přednést vlastní představu jejího dalšího směrování a nástrojů potřebných k dosažení tohoto cíle.

Nejprve zmíním některé nutné kroky vedoucí ke stabilizování nynějšího stavu:
1. vzhledem k blížícím se státním maturitám je nutno zvýšit úroveň výuky všeobecně vzdělávacích předmětů, 2. prohloubit spolupráci se zahraničními uměleckými školami, 3. účinkovat na významných hudebních festivalech, soutěžích a workshopech, 4. zajistit stáže na vyhlášených zahraničních hudebních školách, 5: umožnit nejlepším studentů angažmá v renomovaných hudebních tělesech; možnou spolupráci nabízí např. už dnes Český národní symfonický orchestr, 6. získat pro školu stálou scénu pro veřejnou prezentaci vlastních hudebních těles.

V plánovaných školních vzdělávacích programech by se škola měla cíleně zabývat třemi hudebními okruhy: jazzem (a jeho fúzemi), moderní populární hudbou (rock, pop a jejich fúze) a hudebně dramatickým syntetickým žánrem (muzikál). Toto pojetí ale zároveň nevylučuje existenci stávajících tradičních hudebních hodnot (klasická hudba) či podporu a formování netradičních, alternativních hudebních přístupů (hudba napříč hudebními typy a okruhy, soudobá vážná hudba).

Na podporu realizace výše popsaných plánů a pro získání větší objektivity pohledu na činnost školy jsem se proto rozhodl znovuzřídit Uměleckou radu Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka. Ta by měla fungovat jako kompetentní, profesně fundovaný poradní orgán vedení školy. Měla by být nejen zdrojem inspirace, námětů a doporučení pro práci školy v celém rozsahu její činnosti, ale měla by též působit i jako nástroj komunikace mezi školou a odbornou i laickou veřejností. Umělecká rada je pak rovněž reprezentativním prvkem školy, jejími členy by měly být významné osobnosti kulturního a společenského života.“

Témata ke společné diskusi budou zhruba následující:

1. pomoc v souvislosti s realizací školních akcí pro veřejnost - dramaturgie koncertů, pronájem sálů, kontakty na nahrávací studia apod.
2. podpora v mediální oblasti - kontakty na mediální agentury, redakce hudebních časopisů
3. finanční a právní poradenství spojené s hudební produkcí – např. autorská práva
4. vytipování smysluplných seminářů a workshopů významných uměleckých osobností
5. podpora v navazování spolupráce se zahraničními hudebními školami či získávání stipendií na studium v zahraničí
6. svými zkušenostmi a příkladem pomoci mladým, začínajícím hudebníkům vyrovnat se s „nástrahami showbusinessu“
7. pomoc při získávání sponzorů
8. občasná osobní účast na některých akcích pořádaných školou
9. poradenství, pomoc při hledání profesionálního uplatnění našich nejlepších absolventů

Pozvání na ustavující schůzi umělecké rady přijali Ing. Marie Kousalíková, Petr Janda, Miroslav Žbirka, Iva Frühlingová, Marta Kubišová, Karel Růžička, Emil Viklický, Milan Svoboda, Jaromír Honzák, Milan Tesař, Aleš Benda, Radim Smetana, Eduard Klezla, Václav Jandera, Ivan Bierhanzl, Jan Hasenöhrl, Petr Sýkora, Václav Vraný, Vláďa Vlasák, Zdeněk Bednář, Luboš Kočvara.

Výsledek skladatelské soutěže

Vystaveno : 14. 5. 2008 15:28:03

Ředitel Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka vypsal u příležitosti padesátiletého jubilea školy skladatelskou soutěž, jejímž zadáním bylo vytvořit skladbu pro bigband. Odborná porota složená z profesorů školy rozhodla, že vítězem soutěže se stal pan Martin Brunner s kompozicí Houbový bujón. Skladba bude provedena na slavnostním koncertě školy v listopadu r. 2008 v pražském divadle ABC. Vítěz získává cenu 15.000,- Kč. Blahopřejeme!

Skladatelská soutěž

Vystaveno : 12. 12. 2007 16:20:43

Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka vypisuje u příležitosti oslav jubilea padesáti let od vzniku školy skladatelskou soutěž s uzávěrkou 18. dubna 2008. Další podrobnosti v samostatném článku.

Webové stránky školy

Vystaveno : 1. 10. 2007 15:46:00

Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka mění od 1. října vzhled a funkčnost webových stránek. Mezi vylepšené funkce patří nové členění navigačního menu. Toto menu je rozděleno pro každou kategorii návštěvníků. Dále jsme vylepšili funkce novinek, KJJ Infa a dalších průběžných informací, jež jsou nyní přístupné přes kanál RSS. Upozorňujeme také na nově provedené galerie fotografii ze školních akcí a koncertů.
Doufáme, že naše webové stránky budou užitečné jak současným studentům a pedagogům, tak případným zájemcům o studium.

Nové webové stránky konzervatoře J. Ježka

Vystaveno : 12. 9. 2007 18:06:36

Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka uvádí do pilotního provozu nové webové stránky. Webové stránky budou dokončovány v průběhu měsíce září. V této době poběží nové stránky souběžně s původní verzí. Předpokládáme plné nasazení nových stránek do provozu na přelomu září a října tohoto roku.

KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

11. 6. 2018

Vítězka SuperStar 2018

Vítězka SuperStar 2018 Tereza Mašková je absolventkou muzikálu na Konzervatoří a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka a nyní studuje ve 2. ročníku populární zpěv. Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Tereze Anně Maškové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy prof. Tomáše Berouna, k výjimečnému uměleckému ocenění.

11. 6. 2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

Vedení školy srdečně blahopřeje Marku Kettnerovi, studentovi 2. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy MgA. Kristiny Kasíkové, k ocenění v mezinárodní klavírní soutěži Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018. Marek Kettner 4. kategorie do 27 let - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. stupně

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 7. 2018