Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Oddělení skladby

Mgr. Michal Macourek
Mgr. Michal Macourek vedoucí oddělení Kancelář : 318A Telefon : +420 241 046 ??? e-mail : macourek.michal@kjj.cz Vyučuje : skladba

Vedoucí oddělení

Mgr. Michal Macourek

Personální obsazení oddělení

Trocha historie

Skladatelské oddělení bylo součástí Konzervatoře již od prvopočátků, a to jako oddělení Skladatelskodirigentské. Ještě před založením samotné Konzervatoře bylo toto oddělení součástí tzv. Lidové konzervatoře, která byla součástí systému lidových škol umění. Z tohoto skladatelskodirigentského oddělení vzešla řada osobností např. Petr Janda, Karel Zich, Karel Vágner a mnozí jiní. Učili zde vždy skvělé hudební osobnosti s prvotřídním rozhledem ve světě jazzu a populární hudby, ale i v hudbě vážné. Z nich jmenujme alespoň Vadima Petrova, Věroslava Neumanna, Milana Jíru a Harryho Macourka.

Současnost

Skladatelské oddělení sleduje veškeré moderní trendy nejen po stránce hudební, ale i z hlediska užití moderních technologií při nahrávání a notačních programů. Důraz při studiu je kladen na multižánrovost, která byla ostatně součástí studia vždy, na schopnost studentů pohybovat se ve všech žánrech a typech hudby. Tomu odpovídá i složení profesorů, kde je možno nalézt vynikající jazzmany i specialisty na hudbu vážnou.

Důraz na praxi

Studenti skladby uplatňují své kompozice jednak na pravidelných seminářích, při nichž navzájem reagují a hodnotí kompozice svých kolegů, jednak na interních koncertech, které se konají minimálně třikrát do roka a samozřejmě také na veřejných koncertech mimo školu. Skladatelské oddělení také spolupracuje s Českým rozhlasem a výsledkem jsou nahrávky těch nejlepších studentů ve studiu Českého rozhlasu. Navíc pravidelně spolupracuje s orchestry, a dává tak možnost svým studentům slyšet i orchestrální kompozice „na vlastní uši". Samozřejmostí je uvádění studentských prací v rámci aktivit školních big bandů. V rámci svého studia studenti pracují na dlouhodobých projektech ve spolupráci s jinými odděleními. Výsledkem takových projektů je profesionálně připravený koncert a jeho záznam nebo nahrávka CD v profesionálním studiu.

V rámci teoretických předmětů je důraz kladen na praktickou znalost harmonie a žánrové harmonie, kontrapunktu, instrumentace atd. Každý student musí také zvládnout hru na klavír, hru z listu a partitur.

Uplatnění

Absolventi Skladatelského oddělení Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka se uplatňují jako samostatní skladatelé hudby vážné, populární či jazzové nebo jako profesionální aranžéři a také skladatelé scénické hudby.

Každý absolvent oddělení Skladby je schopen se pohybovat v celé škále žánrů a má velkou šanci se uplatnit na trhu práce.

KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

11. 6. 2018

Vítězka SuperStar 2018

Vítězka SuperStar 2018 Tereza Mašková je absolventkou muzikálu na Konzervatoří a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka a nyní studuje ve 2. ročníku populární zpěv. Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Tereze Anně Maškové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy prof. Tomáše Berouna, k výjimečnému uměleckému ocenění.

11. 6. 2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

Vedení školy srdečně blahopřeje Marku Kettnerovi, studentovi 2. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy MgA. Kristiny Kasíkové, k ocenění v mezinárodní klavírní soutěži Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018. Marek Kettner 4. kategorie do 27 let - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. stupně

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 7. 2018