Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Oddělení skladby

Mgr. Michal Macourek
Mgr. Michal Macourek vedoucí oddělení Kancelář : 318A Telefon : +420 241 046 ??? e-mail : macourek.michal@kjj.cz Vyučuje : skladba

Vedoucí oddělení

Mgr. Michal Macourek

Personální obsazení oddělení

Trocha historie

Skladatelské oddělení bylo součástí Konzervatoře již od prvopočátků, a to jako oddělení Skladatelskodirigentské. Ještě před založením samotné Konzervatoře bylo toto oddělení součástí tzv. Lidové konzervatoře, která byla součástí systému lidových škol umění. Z tohoto skladatelskodirigentského oddělení vzešla řada osobností např. Petr Janda, Karel Zich, Karel Vágner a mnozí jiní. Učili zde vždy skvělé hudební osobnosti s prvotřídním rozhledem ve světě jazzu a populární hudby, ale i v hudbě vážné. Z nich jmenujme alespoň Vadima Petrova, Věroslava Neumanna, Milana Jíru a Harryho Macourka.

Současnost

Skladatelské oddělení sleduje veškeré moderní trendy nejen po stránce hudební, ale i z hlediska užití moderních technologií při nahrávání a notačních programů. Důraz při studiu je kladen na multižánrovost, která byla ostatně součástí studia vždy, na schopnost studentů pohybovat se ve všech žánrech a typech hudby. Tomu odpovídá i složení profesorů, kde je možno nalézt vynikající jazzmany i specialisty na hudbu vážnou.

Důraz na praxi

Studenti skladby uplatňují své kompozice jednak na pravidelných seminářích, při nichž navzájem reagují a hodnotí kompozice svých kolegů, jednak na interních koncertech, které se konají minimálně třikrát do roka a samozřejmě také na veřejných koncertech mimo školu. Skladatelské oddělení také spolupracuje s Českým rozhlasem a výsledkem jsou nahrávky těch nejlepších studentů ve studiu Českého rozhlasu. Navíc pravidelně spolupracuje s orchestry, a dává tak možnost svým studentům slyšet i orchestrální kompozice „na vlastní uši". Samozřejmostí je uvádění studentských prací v rámci aktivit školních big bandů. V rámci svého studia studenti pracují na dlouhodobých projektech ve spolupráci s jinými odděleními. Výsledkem takových projektů je profesionálně připravený koncert a jeho záznam nebo nahrávka CD v profesionálním studiu.

V rámci teoretických předmětů je důraz kladen na praktickou znalost harmonie a žánrové harmonie, kontrapunktu, instrumentace atd. Každý student musí také zvládnout hru na klavír, hru z listu a partitur.

Uplatnění

Absolventi Skladatelského oddělení Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka se uplatňují jako samostatní skladatelé hudby vážné, populární či jazzové nebo jako profesionální aranžéři a také skladatelé scénické hudby.

Každý absolvent oddělení Skladby je schopen se pohybovat v celé škále žánrů a má velkou šanci se uplatnit na trhu práce.

KJJ Info

Datum konání 23. 4. 2018

Koncert klavírního oddělení

Datum konání 25. 4. 2018

Seminář klavírního oddělení

Datum konání 25. 4. 2018

Jiří Levíček Ensemble VOŠ - Středa o páté

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

24. 5. 2017

Internationaler Musikwettbewerb 2017

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ze třídy Mgr. Iriny Parker k jejich výjimečným oceněním v soutěži Internationaler Musikwettbewerb 2017, Wiener Klassik, Vídeň, Rakousko 28. 5. – 29. 5. 2017.

24. 5. 2017

XIIIth International Music Competition for Young Musicians

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ze třídy Mgr. Iriny Parker a MgA. Hany Kaštovské k jejich výjimečným oceněním v soutěži XIIIth International Music Competition for Young Musicians, Maďarsko Györ 29. 4. – 1. 5. 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 19. 4. 2018