Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Muzikálové oddělení

Yvona Balašová
Yvona Balašová vedoucí oddělení M Kancelář : 505B Telefon : +420 241 046 950 e-mail : balasova.yvona@kjj.cz

vedoucí oddělení M

Yvona Balašová

Personální obsazení oddělení

Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze otevřela v roce 2002 studijní obor Muzikál. Vyhověla tak poptávce a současnému trendu komplexní umělecké osobnosti. Tento obor nahradil pěvecké oddělení, kde studijní plán neumožňoval důsledný vývoj muzikálových osobností, zvláště po stránce herecké a taneční.

Obor Muzikál je studijním programem syntetického typu. Studenti se během šesti let věnují studiu zpěvu, herectví a modernímu tanci. Z těchto předmětů speciálně odborné přípravy studenti po čtyřech letech maturují.

Studium je rozděleno do 3 kategorií a názvů vyučovacích předmětů.

  • 1. Povinnné vyučovací předměty (Český jazyk, Anglický jazyk, Kulturní dějiny, Občanská nauka, Dějepis, Informační a komunikační technologie)
  • 2. Odborné teoretické předměty(Intonace, Hudební nauka, Harmonie, Hudební formy, Dějiny hudby, Dějiny divadla, Dějiny muzikálového divadla, Historicko-estetický seminář)
  • 3. Předměty speciálně odborné přípravy (Muzikálová jevištní praxe, Zpěv, Korepetice, Dějiny a literatura zpěvu, Základy herectví, Herecká výchova, Základy moderního tance, Improvizace a moderní scénický tanec, Trénink muzikálového tance, Step, Akrobacie, Klavír, Tvořivá dramatika, Práce s textem, Klasický tanec, Pohybové herectví, Technika výslovnosti)

Ve vyšších ročnících v předmětu Muzikálová jevištní praxe studenti připravují muzikálové výstupy, nebo se připravují na představení, ve kterých již vystupují. Nejlepší studenti skládají absolutorium oddělení Muzikál v profesionálních divadlech v hlavních či vedlejších muzikálových rolích.

Obor Muzikál je v České republice jedinou příležitostí, kam se mohou talentovaní uchazeči o tento obor hlásit již po ukončení základní devítileté školy. Věkově není studium tohoto oboru omezeno. Tento obor je možné studovat i po maturitě a doplnit si odborné vzdělání.

Muzikálovým oddělením prošli úspěšné osobnosti muzikálových produkcí – Radka Fišarová, Tomáš Beroun, Zdenka Trvalcová, Tomáš Savka, Kamila Nývltová, Leona Černá, Markéta Procházková a mnoho dalších.

Výuku zpěvu, tance, herectví zabezpečuje skupina vynikajících pedagogů, kteří mají velké zkušenosti v divadlech činoherních, muzikálových i tanečních.

KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

11. 6. 2018

Vítězka SuperStar 2018

Vítězka SuperStar 2018 Tereza Mašková je absolventkou muzikálu na Konzervatoří a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka a nyní studuje ve 2. ročníku populární zpěv. Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Tereze Anně Maškové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy prof. Tomáše Berouna, k výjimečnému uměleckému ocenění.

11. 6. 2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

Vedení školy srdečně blahopřeje Marku Kettnerovi, studentovi 2. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy MgA. Kristiny Kasíkové, k ocenění v mezinárodní klavírní soutěži Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018. Marek Kettner 4. kategorie do 27 let - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. stupně

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 7. 2018