Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Muzikálové oddělení

Yvona Balašová
Yvona Balašová vedoucí oddělení M Kancelář : 505B Telefon : +420 241 046 950 e-mail : balasova.yvona@kjj.cz

vedoucí oddělení M

Yvona Balašová

Personální obsazení oddělení

Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze otevřela v roce 2002 studijní obor Muzikál. Vyhověla tak poptávce a současnému trendu komplexní umělecké osobnosti. Tento obor nahradil pěvecké oddělení, kde studijní plán neumožňoval důsledný vývoj muzikálových osobností, zvláště po stránce herecké a taneční.

Obor Muzikál je studijním programem syntetického typu. Studenti se během šesti let věnují studiu zpěvu, herectví a modernímu tanci. Z těchto předmětů speciálně odborné přípravy studenti po čtyřech letech maturují.

Studium je rozděleno do 3 kategorií a názvů vyučovacích předmětů.

  • 1. Povinnné vyučovací předměty (Český jazyk, Anglický jazyk, Kulturní dějiny, Občanská nauka, Dějepis, Informační a komunikační technologie)
  • 2. Odborné teoretické předměty(Intonace, Hudební nauka, Harmonie, Hudební formy, Dějiny hudby, Dějiny divadla, Dějiny muzikálového divadla, Historicko-estetický seminář)
  • 3. Předměty speciálně odborné přípravy (Muzikálová jevištní praxe, Zpěv, Korepetice, Dějiny a literatura zpěvu, Základy herectví, Herecká výchova, Základy moderního tance, Improvizace a moderní scénický tanec, Trénink muzikálového tance, Step, Akrobacie, Klavír, Tvořivá dramatika, Práce s textem, Klasický tanec, Pohybové herectví, Technika výslovnosti)

Ve vyšších ročnících v předmětu Muzikálová jevištní praxe studenti připravují muzikálové výstupy, nebo se připravují na představení, ve kterých již vystupují. Nejlepší studenti skládají absolutorium oddělení Muzikál v profesionálních divadlech v hlavních či vedlejších muzikálových rolích.

Obor Muzikál je v České republice jedinou příležitostí, kam se mohou talentovaní uchazeči o tento obor hlásit již po ukončení základní devítileté školy. Věkově není studium tohoto oboru omezeno. Tento obor je možné studovat i po maturitě a doplnit si odborné vzdělání.

Muzikálovým oddělením prošli úspěšné osobnosti muzikálových produkcí – Radka Fišarová, Tomáš Beroun, Zdenka Trvalcová, Tomáš Savka, Kamila Nývltová, Leona Černá, Markéta Procházková a mnoho dalších.

Výuku zpěvu, tance, herectví zabezpečuje skupina vynikajících pedagogů, kteří mají velké zkušenosti v divadlech činoherních, muzikálových i tanečních.

KJJ Info

Datum konání 18. 6. 2018

Absolventský koncert Olivera Szigetiho

Datum konání 21. 6. 2018

„Young Stage Podium“

Datum konání 26. 6. 2018

Závěrečný ročníkový koncert

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

11. 6. 2018

Vítězka SuperStar 2018

Vítězka SuperStar 2018 Tereza Mašková je absolventkou muzikálu na Konzervatoří a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka a nyní studuje ve 2. ročníku populární zpěv. Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Tereze Anně Maškové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy prof. Tomáše Berouna, k výjimečnému uměleckému ocenění.

11. 6. 2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

Vedení školy srdečně blahopřeje Marku Kettnerovi, studentovi 2. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy MgA. Kristiny Kasíkové, k ocenění v mezinárodní klavírní soutěži Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018. Marek Kettner 4. kategorie do 27 let - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. stupně

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 12. 6. 2018