Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Muzikálové oddělení

Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze otevřela v roce 2002 studijní obor Muzikál. Vyhověla tak poptávce a současnému trendu komplexní umělecké osobnosti. Tento obor nahradil pěvecké oddělení, kde studijní plán neumožňoval důsledný vývoj muzikálových osobností, zvláště po stránce herecké a taneční.

Obor Muzikál je studijním programem syntetického typu. Studenti se během šesti let věnují studiu zpěvu, herectví a modernímu tanci. Z těchto předmětů speciálně odborné přípravy studenti po čtyřech letech maturují.

Studium je rozděleno do 3 kategorií a názvů vyučovacích předmětů.

  • 1. Povinnné vyučovací předměty (Český jazyk, Anglický jazyk, Kulturní dějiny, Občanská nauka, Dějepis, Informační a komunikační technologie)
  • 2. Odborné teoretické předměty(Intonace, Hudební nauka, Harmonie, Hudební formy, Dějiny hudby, Dějiny divadla, Dějiny muzikálového divadla, Historicko-estetický seminář)
  • 3. Předměty speciálně odborné přípravy (Muzikálová jevištní praxe, Zpěv, Korepetice, Dějiny a literatura zpěvu, Základy herectví, Herecká výchova, Základy moderního tance, Improvizace a moderní scénický tanec, Trénink muzikálového tance, Step, Akrobacie, Klavír, Tvořivá dramatika, Práce s textem, Klasický tanec, Pohybové herectví, Technika výslovnosti)

Ve vyšších ročnících v předmětu Muzikálová jevištní praxe studenti připravují muzikálové výstupy, nebo se připravují na představení, ve kterých již vystupují. Nejlepší studenti skládají absolutorium oddělení Muzikál v profesionálních divadlech v hlavních či vedlejších muzikálových rolích.

Obor Muzikál je v České republice jedinou příležitostí, kam se mohou talentovaní uchazeči o tento obor hlásit již po ukončení základní devítileté školy. Věkově není studium tohoto oboru omezeno. Tento obor je možné studovat i po maturitě a doplnit si odborné vzdělání.

Muzikálovým oddělením prošli úspěšné osobnosti muzikálových produkcí – Radka Fišarová, Tomáš Beroun, Zdenka Trvalcová, Tomáš Savka, Kamila Nývltová, Leona Černá, Markéta Procházková a mnoho dalších.

Výuku zpěvu, tance, herectví zabezpečuje skupina vynikajících pedagogů, kteří mají velké zkušenosti v divadlech činoherních, muzikálových i tanečních.

KJJ Info

Datum konání 29. 5. 2017

Absolventský koncert Z. Boreckého

Datum konání 30. 5. 2017

Flétnový koncert studentů

Datum konání 31. 5. 2017

David Dorůžka VOŠ Ensemble

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 29. 5. 2017