Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Ustavující schůze Umělecké rady KJJ

V pondělí 15. března 2010 proběhla v klubu Jazz Dock na Janáčkově nábřeží ustavující schůze Umělecké rady Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka.

Slovo ředitele Mgr. Milana Purnocha:

„Od září letošního roku mám čest být ředitelem jedinečného vzdělávacího zařízení, jakým je Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Je to jediná škola svého typu v naší republice, která má za úkol vychovávat umělce pro obory stojící mimo žánr artificiální hudby.

Musím konstatovat, že škola má zvučné jméno a pestrou historii, velmi dobré materiální a technické zázemí, disponuje kvalitními pedagogy. Zájem mladých lidí o studium značně převyšuje její kapacitu. Přímo úměrně však závisí především na formě a úrovni prezentace struktury a obsahu učiva, na otevřenosti, vstřícnosti, kvalitě a osobnosti pedagogů.

Jako nový ředitel ctím a respektuji celkový dosavadní vývoj a poslání této školy a vážím si svých předchůdců, kteří z původně lidového vzdělávacího zařízení vytvořili to, co dnes škola představuje. Toto dlouhodobě vnímám s upřímným zájmem a značným respektem. Přesto si dovoluji přednést vlastní představu jejího dalšího směrování a nástrojů potřebných k dosažení tohoto cíle.

Nejprve zmíním některé nutné kroky vedoucí ke stabilizování nynějšího stavu:

 1. vzhledem k blížícím se státním maturitám je nutno zvýšit úroveň výuky všeobecně vzdělávacích předmětů
 2. prohloubit spolupráci se zahraničními uměleckými školami
 3. účinkovat na významných hudebních festivalech, soutěžích a workshopech
 4. zajistit stáže na vyhlášených zahraničních hudebních školách
 5. umožnit nejlepším studentů angažmá v renomovaných hudebních tělesech; možnou spolupráci nabízí např. už dnes Český národní symfonický orchestr
 6. získat pro školu stálou scénu pro veřejnou prezentaci vlastních hudebních těles

V plánovaných školních vzdělávacích programech by se škola měla cíleně zabývat třemi hudebními okruhy: jazzem (a jeho fúzemi), moderní populární hudbou (rock, pop a jejich fúze) a hudebně dramatickým syntetickým žánrem (muzikál). Toto pojetí ale zároveň nevylučuje existenci stávajících tradičních hudebních hodnot (klasická hudba) či podporu a formování netradičních, alternativních hudebních přístupů (hudba napříč hudebními typy a okruhy, soudobá vážná hudba).

Na podporu realizace výše popsaných plánů a pro získání větší objektivity pohledu na činnost školy jsem se proto rozhodl znovuzřídit Uměleckou radu Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka. Ta by měla fungovat jako kompetentní, profesně fundovaný poradní orgán vedení školy. Měla by být nejen zdrojem inspirace, námětů a doporučení pro práci školy v celém rozsahu její činnosti, ale měla by též působit i jako nástroj komunikace mezi školou a odbornou i laickou veřejností.“

Z pozvaných stávajících členů Umělecké rady KJJ se zúčastnili:

 • Karel Růžička, jazzový pianista, skladatel a pedagog
 • Milan Svoboda, jazzový skladatel, dirigent a pianista
 • Mgr. Luboš Kočvara, kytarista, pedagog
 • Milan Tesař, kytarista, pedagog
 • Petr Janda, rockový kytarista, skladatel a pedagog
 • Zdeněk Bednář, hudební historik, pedagog

Umělecká rada je též reprezentativním prvkem školy, jejími novými členy by tedy měly být významné osobnosti kulturního a společenského života. Výběr nových členů byl ještě navíc volen s ohledem na „multižánrové zaměření školy“ (jazz, rock, pop, klasika).

Novými členy z řad profesorů KJJ se stali:

 • Mgr. Eduard Klezla, vedoucí oddělení muzikálu, pěvecký pedagog
 • Jaromír Honzák, VOŠ, vedoucí jazzového oddělení, kontrabasista

Novými mimoškolními členy jsou:

 • Ing. Marie Kousalíková, náměstkyně primátora pro školství
 • Iva Frühlingová, zpěvačka, modelka, spisovatelka, redaktorka
 • Jan Hasenöhrl, trumpetista, majitel ČNSO a big bandu sv. Blažeje
 • Libor Pešek, dirigent, držitel Rytířské řádu Britského impéria
 • Emil Viklický, jazzový pianista, skladatel
 • Miro Žbirka, zpěvák a skladatel populární hudby
 • Ing. Václav Jandera, majitel jazzového klubu Jazz Ungelt
 • Vladimír Vlasák, spolupracovník kulturní rubriky iDnes
 • Václav Vraný, redaktor Českého rozhlasu 3

Čestným předsedou byl znovuzvolen Karel Růžička.

KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

11. 6. 2018

Vítězka SuperStar 2018

Vítězka SuperStar 2018 Tereza Mašková je absolventkou muzikálu na Konzervatoří a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka a nyní studuje ve 2. ročníku populární zpěv. Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Tereze Anně Maškové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy prof. Tomáše Berouna, k výjimečnému uměleckému ocenění.

11. 6. 2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

Vedení školy srdečně blahopřeje Marku Kettnerovi, studentovi 2. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy MgA. Kristiny Kasíkové, k ocenění v mezinárodní klavírní soutěži Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018. Marek Kettner 4. kategorie do 27 let - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. stupně

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 7. 2018