Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Vystoupení na festivalu Rendezvous 2010

Smyčcové trio ve složení Krystýna Kolářová – housle, Krystýna Kleinová – housle a Markéta Berousková – Viola, bylo pozváno Zastupitelským úřadem ČR v Dillí a vystupovalo dne 24.10. na univerzitním kulturním festivalu Rendezvous 2010 pořádaném každoročně prestižní univerzitou Indian Institute of Technology in Delhi, dne 28.10. na recepci ke státnímu svátku na Zastupitelském úřadě ČR v Dillí, dne 29.10. na slavnostním zahájení společnosti Vítkovice Group v Dillí, 31.10. vystupovalo společně s indickými hudebníky v rámci Česko-indického večera "Music Beyond Barriers" v Kalkatě a naposledy koncertovalo dne 1.11. v India International Centre v Dillí.

S vystoupením tria a z následného pozvání do Káthmándú ze strany zástupce Škoda a budoucího honorárního konzula CR v Nepálu lze vyčíst, že měly úspěch i u obecenstva.

Odlet do IndieOdlet do Indie
HrobkyHrobky
IndieIndie
HrobkaHrobka
NebožtíciNebožtíci
MešitaMešita
Prezidentský palácPrezidentský palác
TAXI službaTAXI služba
KalakataKalakata
TaxiTaxi
Muzeum v KalkatěMuzeum v Kalkatě
Jam Session v KalkatěJam Session v Kalkatě

KJJ Info

Datum konání 29. 5. 2017

Absolventský koncert Z. Boreckého

Datum konání 30. 5. 2017

Flétnový koncert studentů

Datum konání 31. 5. 2017

David Dorůžka VOŠ Ensemble

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 29. 5. 2017