Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Domov mládeže při Konzervatoři Jaroslava Ježka

DOMOV MLÁDEŽE KJJ (dále jen „DM“) je součástí Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, Praha 4 - Braník. Dopravní spojení: METRO „C“ Budějovická a poté BUS č. 124 nebo č. 134, zastávka Na Planině. Jedná se o školské zařízení, které zabezpečuje žákům a studentům (dále jen „studentům“) Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka (v případě nenaplnění kapacity DM i studentům jiných škol) výchovné působení, ubytování a stravování.

Bližší informace, práva a povinnosti uvádí VNITŘNÍ ŘÁD DM (dále jen „VŘ DM“), se kterým budou studenti na začátku školního roku podrobně seznámeni.
Aktuální znění VŘ DM je k nahlédnutí na webových stránkách DM.

Provoz

Provoz domova mládeže je od neděle 1600 hod. večer do pátku 1600 hod. O víkendech mohou studenti využít ubytování v rámci doplňkové činnosti školy. Domov mládeže je uzavřen o hlavních a některých vedlejších prázdninách (vánoční, jarní, velikonoční). Přímou pedagogickou činnost a dohled nad ubytovanými zajišťují vychovatelé a asistenti pedagoga.

Ubytování

Ubytování je ve dvou a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením. Pokoje jsou standardně vybaveny - postel s úložným prostorem, police, šatní skříně, lampička. Společné příslušenství pokoje pak tvoří stůl, židle, knihovna, botník. Ke každému pokoji je společné příslušenství - hygienické zařízení (WC, koupelna). Ubytovaní dále mají k dispozici společenské místnosti vybavené TV, videem, stolním tenisem a kulečníkem. Používání vlastních elektrospotřebičů, rozhlasových přijímačů apod., je dovoleno pouze na základě schválení odborného pracovníka. V každém poschodí jsou k dispozici kuchyňky vybavené lednicemi, vařiči, rychlovarnými konvicemi a mikrovlnnou troubou.

Třílůžkový pokoj Třílůžkový pokoj
Umístění šatníkuUmístění šatníku
Odpolední setkání na pokoji Odpolední setkání na pokoji

Umisťování studentů do domova mládeže

V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ředitel konzervatoře, jejíž činnost vykonává Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Praha 4 – Braník, Roškotova 4/1692 rozhoduje o umisťování do domova mládeže na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého studenta nebo zletilým studentem podle kritérií stanovených pro příští školní rok.

Přednostně jsou do domova mládeže umísťováni osoby, které byly přijaty ke studiu na KJJ. Pokud by pro přijetí nebyla dostatečná kapacita, přihlédne škola v souladu s ust. § 4 odst. 1 vyhlášky ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

Pokud nebude kapacita domova mládeže vyčerpána, přijímají se dále ti studenti, kteří byli na domově mládeže ubytováni v předchozím roce.

V rámci stanovených kritérií škola zohledňuje chování ubytovaných v předchozím roce. Škola nemusí ubytovat studenty, kteří v předchozím roce byli v domově mládeže ubytováni, jestliže tito závažně porušili vnitřní řád domova mládeže.

Pokud bude po přijetí výše uvedených uchazečů možné přijmout uchazeče další, budou přijímání se zohledněním vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

Škola si vyhrazuje přijetí žáků a studentů tak, aby v případě naplnění kapacity domova mládeže mohla přijmout další uchazeče pouze k obsazení pokojů studenty stejného pohlaví.

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého studenta nebo zletilý student vždy na jeden školní rok.

Termín pro podání přihlášek k umístění do DM je 1. 6. 2017. Přihlášky došlé před tímto datem se považují za doručené v tento den, tj. pořadí přihlášek nerozhoduje.

Předlohu přihlášky si stáhněte z našich webových stránek.

Přihlášku odevzdejte nebo zašlete na Studijní oddělení, Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, Praha 4 – Braník. Přihlášku je třeba zaslat poštou, přihlášky zaslané elektronickou poštou (emailem) budou evidovány pouze v případě, že zpráva bude obsahovat zaručený elektronický podpis.

Ceny

Cena za ubytování je 1 600,- Kč za měsíc. O víkendech není domov mládeže v provoz, žáci však mohou využít ubytování v rámci doplňkové činnosti školy za 80,- Kč/den.

 • Zálohovou platbu je nutné uhradit do 30. 6. 2017 převodem z účtu na účet: 2002240007/6000, variabilní symbol = rodné číslo (u cizinců datum narození ve formatu DDMMYYYY). Doporučujeme zavést trvalý měsíční příkaz.
 • Zálohová platba bude zúčtována v červnu následujícího roku.
 • Pokud zálohová platba nebude uhrazena do 30. 6. 2017, vaše přijetí bude zrušeno a uvolněné místo bude nabídnuto dalším zájemcům o ubytování.
 • Měsíční úplatu za ubytování je nutné uhradit do 15. dne v daném měsíci.

Další úplatné služby

 • Příplatek za vlastní lednici na pokoji  900,- Kč/školní rok.
 • Příplatek za školní lednici na pokoji  1300,- Kč/školní rok.
 • Použití pračky (vlastní prášek)  15,- Kč/jeden prací cyklus.

Další informace v ceníku služeb v rámci doplňkové činnosti Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka platném od 1. 9. 2015.

Stravování

Stravování studentů je zajištěno přímo v budově školy externí dodavatelkou firmou.

Snídaně, obědy a večeře se vydávají ve školním bufetu v budově KJJ. Každý žák si zakoupí stravenky na jeden měsíc (dle pracovních dnů).

Ceny stravování

 • snídaně - 27,- Kč pro studenta (příspěvek školy 15,- Kč) celková částka 42,- Kč
 • obědy – 35,- Kč pro studenta (příspěvek školy 35,- Kč) celková částka 70,- Kč
 • večeře – 32,- Kč pro studenta (příspěvek školy 38,- Kč) celková částka 70,- Kč

Nástup do DM v novém školním roce 2017/2018 bude v neděli 3. září 2017 od 1200 do 1900 hodin.

Při nástupu student odevzdá:

 • potvrzení o zaplacení zálohové platby
 • podepsané souhlasné prohlášení zletilého studenta nebo zákonného zástupce nezletilého studenta
 • 1 fotografii

Kontakty

E- mail : dm@kjj.cz
Telefon: 241 046 944
Mobil: 603 286 311

Vedoucí vychovatel

Skupinoví vychovatelé

Asistenti pedagoga

Soubory ke stažení

Provozní řád DM KJJ Vnitřní řád DM KJJ Přihláška k ubytování DM KJJ (PDF) Přihláška k ubytování DM KJJ (Word) Odhláška z ubytování DM KJJ (PDF) Odhláška z ubytování DM KJJ (Word) Souhlasné prohlášení zletilého žáka a studenta Souhlasné prohlášení zákonného zástupce Seznam přijatých studentů do DM 2017-2018
KJJ Info

Datum konání 17. 1. 2018

Alexander Bone Workshop

Datum konání 17. 1. 2018

Středa o páté - Jiří Levíček VOŠ Ensamble

Datum konání 24. 1. 2018

Středa o páté - Jakub Doležal VOŠ Ensamble

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

24. 5. 2017

Internationaler Musikwettbewerb 2017

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ze třídy Mgr. Iriny Parker k jejich výjimečným oceněním v soutěži Internationaler Musikwettbewerb 2017, Wiener Klassik, Vídeň, Rakousko 28. 5. – 29. 5. 2017.

24. 5. 2017

XIIIth International Music Competition for Young Musicians

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ze třídy Mgr. Iriny Parker a MgA. Hany Kaštovské k jejich výjimečným oceněním v soutěži XIIIth International Music Competition for Young Musicians, Maďarsko Györ 29. 4. – 1. 5. 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 8. 1. 2018