Eng Kontakty
Milan Tesař

Vážené kolegyně a kolegové,
s hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že po těžké nemoci zemřel náš drahý kolega Milan Tesař. Koncertní kariéru zahájil v roce 1959, o pět let později nastoupil jako pedagog na Lidovou konzervatoř (dnes Konzervatoř Jaroslava Ježka), která tehdy sdružovala výjimečné osobnosti klasické jazzové hudby. Od sedmdesátých let komponoval jak písně pro zpěváky pop music (Matuška, Filipová, Černoch, Neckář), tak skladby pro koncertní kytaru. Jeho skladbám se věnovali přední čeští i zahraniční interpreti, například Vladimír Mikulka, Milan Zelenka, Vladislav Bláha, Pavel Steidl, Lenka Filipová, Pražské kytarové kvarteto, Los Angeles Quartet, Andrew York, Masayuki Kato, Eastwood Kilvington Duo, Hilary Fieldová, Fabrice Holvoet a další. Kromě tuzemských alb (Concertino s Lenkou Filipovou, Baladické příběhy), se jeho tvorba objevuje rovněž na nosičích v Japonsku v USA a prakticky v celé Evropě. Milan Tesař do poslední chvíle učil na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde vychoval mnoho výborných umělců.

S úctou a vzpomínkou vedení školy

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka pro vzdělávací programy 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz a 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře. Termín talentových zkoušek 28. 8. 2019, termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 14. srpna 2019.
Podrobnosti a vyhlášení přijímacího řízení najdete v části pro uchazeče o studium.

Oddělení dirigování

Vedoucí oddělení

MgA. Jiří Petrdlík

Personální obsazení oddělení

Cíl výuky

Vzdělávání žáka v zaměření dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka vede k tomu, aby žák ovládal techniky a výrazové prostředky dirigování orchestru a sboru, dirigoval hudební dílo v souladu s jeho obsahem a stylovým určením, ovládal principy kompozičního myšlení jednotlivých období, stylů a žánrů, osvojil si zásady profesní etiky.

Posluchač oddělení dirigování se spolehlivě orientuje ve specifiku žánrové tvorby se všemi charakteristickými znaky jednotlivých hudebních útvarů. Žánrové dirigování obsahuje oblast muzikálu, operety, filmové a jazzové hudby.

Vzdělávání v zaměření dirigování připravuje posluchače pro studium na vysoké škole.

Důraz na praxi

V průběhu studia posluchači absolvují dirigentskou praxi s hudebními tělesy. A to jak v celoškolních projektech tak ve spolupráci s orchestry nebo sbory v rámci dirigentských kurzů, jejichž slavnostním zakončením je veřejný koncert ve významných koncertních prostorách v Praze.

Uplatnění

Absolvent oddělení dirigování Konzervatoře Jaroslava Ježka se uplatňuje jako dirigent komorních a symfonických orchestrů nebo vokálně instrumentálních souborů, jako sbormistr.

Absolvent je připraven k výkonu povolání učitele, a to zejména v základních uměleckých školách, případně ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání.