Eng Kontakty
Milan Tesař

Vážené kolegyně a kolegové,
s hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že po těžké nemoci zemřel náš drahý kolega Milan Tesař. Koncertní kariéru zahájil v roce 1959, o pět let později nastoupil jako pedagog na Lidovou konzervatoř (dnes Konzervatoř Jaroslava Ježka), která tehdy sdružovala výjimečné osobnosti klasické jazzové hudby. Od sedmdesátých let komponoval jak písně pro zpěváky pop music (Matuška, Filipová, Černoch, Neckář), tak skladby pro koncertní kytaru. Jeho skladbám se věnovali přední čeští i zahraniční interpreti, například Vladimír Mikulka, Milan Zelenka, Vladislav Bláha, Pavel Steidl, Lenka Filipová, Pražské kytarové kvarteto, Los Angeles Quartet, Andrew York, Masayuki Kato, Eastwood Kilvington Duo, Hilary Fieldová, Fabrice Holvoet a další. Kromě tuzemských alb (Concertino s Lenkou Filipovou, Baladické příběhy), se jeho tvorba objevuje rovněž na nosičích v Japonsku v USA a prakticky v celé Evropě. Milan Tesař do poslední chvíle učil na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde vychoval mnoho výborných umělců.

S úctou a vzpomínkou vedení školy

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka pro vzdělávací programy 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz a 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře. Termín talentových zkoušek 28. 8. 2019, termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 14. srpna 2019.
Podrobnosti a vyhlášení přijímacího řízení najdete v části pro uchazeče o studium.

Oddělení hudební teorie

Vedoucí oddělení

 PhDr. Jan Černíček

Personální obsazení oddělení

Cíle vzdělávání v hudebně teoretických předmětech

Oddělení hudební teorie Konzervatoře Jaroslava Ježka v rámci své náplně nabízí širokou hudebně teoretickou základnu pro budoucí absolventy, a to v předmětech hudební nauka, harmonie, kontrapunkt, hudební formy a analýza skladeb, dějiny hudby. Zvláštní důraz je kladen na přípravu žáků pro jejich praxi hudebníka ve specificky zaměřených předmětech: zpracování zvukové nahrávky, základy akustiky a zvukové techniky, základy hudebního managementu.

Jedinečnost vzdělávání v oblasti hudební teorie na naší škole spočívá v širokém spektru učební látky. Respektuje žánrovou profilaci žáků, a orientuje se proto také na oblast žánrové harmonie a dějiny popu a jazzu. Student tak získává ucelený hudebně teoretický základ v širokém portfoliu nejrůznějších hudebních žánrů a stylů a je schopen jej aplikovat ve své vlastní hudební praxi.

Vzdělávání v hudebně teoretických předmětech na Konzervatoři Jaroslava Ježka výrazně přispívá k tomu, aby absolvent byl komplexně vzdělaným instrumentalistou, skladatelem, dirigentem nebo zpěvákem. Tato skutečnost významně zvyšuje jeho možnosti uplatnění na trhu práce v prostředí vysoce konkurenčním.

 Vyučované předměty na oddělení hudební teorie: