Eng Kontakty
Milan Tesař

Vážené kolegyně a kolegové,
s hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že po těžké nemoci zemřel náš drahý kolega Milan Tesař. Koncertní kariéru zahájil v roce 1959, o pět let později nastoupil jako pedagog na Lidovou konzervatoř (dnes Konzervatoř Jaroslava Ježka), která tehdy sdružovala výjimečné osobnosti klasické jazzové hudby. Od sedmdesátých let komponoval jak písně pro zpěváky pop music (Matuška, Filipová, Černoch, Neckář), tak skladby pro koncertní kytaru. Jeho skladbám se věnovali přední čeští i zahraniční interpreti, například Vladimír Mikulka, Milan Zelenka, Vladislav Bláha, Pavel Steidl, Lenka Filipová, Pražské kytarové kvarteto, Los Angeles Quartet, Andrew York, Masayuki Kato, Eastwood Kilvington Duo, Hilary Fieldová, Fabrice Holvoet a další. Kromě tuzemských alb (Concertino s Lenkou Filipovou, Baladické příběhy), se jeho tvorba objevuje rovněž na nosičích v Japonsku v USA a prakticky v celé Evropě. Milan Tesař do poslední chvíle učil na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde vychoval mnoho výborných umělců.

S úctou a vzpomínkou vedení školy

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka pro vzdělávací programy 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz a 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře. Termín talentových zkoušek 28. 8. 2019, termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 14. srpna 2019.
Podrobnosti a vyhlášení přijímacího řízení najdete v části pro uchazeče o studium.

Oddělení kytarové

Vedoucí oddělení

Jaromíra Ježková

Personální obsazení oddělení

Zaměření:

Hra na kytaru klasik, latin

Hra na kytaru jazz

Hra na kytaru rock

Hra na basovou kytaru

Cíl výuky

Vzdělávání v Konzervatoři Jaroslava Ježka - zaměření hra na kytaru připravuje žáky způsobem reflektujícím hudební praxi v její současné podobě.

Projevuje se nejen v části teoretické, kdy v rámci společného odborného základu se žáci seznamují např. s dějinami popu a jazzu, žánrovou harmonií, základy hudebního managementu, základy akustiky a zvukové techniky, ale především těžiště spočívá v moderním pojetí studia hlavního oboru, kdy i další předměty odborné přípravy - improvizace, hra z listu a zvláště souborová hra - slouží hudebně všestrannému rozvoji žáka.

Vedle svého hlavního zaměření (kytara klasik, latin; kytara jazz; kytara rock; baskytara) se žáci věnují nejméně 1 rok hře na příbuzný nástroj. (Tedy např. jazzový kytarista studuje v rámci předmětu hra na příbuzný nástroj hru na klasickou či případně rockovou kytaru nebo naopak klasický kytarista má dle učebního plánu možnost studovat hru na kytaru jazz, kytaru rock). Stejně všestranně orientovány jsou i další předměty umělecko - pedagogické přípravy cílené na budoucí možnost uplatnění v rámci systému školství.

Pedagogové, kteří působí na kytarovém oddělení, jsou přehlídkou špičkových interpretů, skladatelů, aranžérů a své zkušenosti, získané studiem a koncertní praxí doma i v zahraničí, nyní zúročují ve svém pedagogickém působení.

Důraz na praxi

Žáci vystupují sólově, ale také jako členové školních souborů nejrůznějších stylů hudby a žánrů. Jedná se o big bandy, menší soubory žánrové nebo komorní hudby. V rámci souborové hry pod vedením zkušených pedagogů žáci uplatňují a rozvíjejí své interpretační a improvizační schopnosti.  Žáci vystupují při významných kulturních akcích a událostech mimo školu.

Uplatnění

Absolvent kytarového oddělení Konzervatoře Jaroslava Ježka se uplatňuje jako člen orchestru, vedoucí souboru nebo jeho člen, jako sólový hráč. V praxi jsou absolventi KJJ vyhledávanými profesionálními instrumentalisty schopnými účinkování ve všech typech jazzových a tanečních souborů.

Absolvent je připraven k výkonu povolání učitele, a to zejména v základních uměleckých školách a v konzervatořích, případně ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání.