Eng Kontakty
Milan Tesař

Vážené kolegyně a kolegové,
s hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že po těžké nemoci zemřel náš drahý kolega Milan Tesař. Koncertní kariéru zahájil v roce 1959, o pět let později nastoupil jako pedagog na Lidovou konzervatoř (dnes Konzervatoř Jaroslava Ježka), která tehdy sdružovala výjimečné osobnosti klasické jazzové hudby. Od sedmdesátých let komponoval jak písně pro zpěváky pop music (Matuška, Filipová, Černoch, Neckář), tak skladby pro koncertní kytaru. Jeho skladbám se věnovali přední čeští i zahraniční interpreti, například Vladimír Mikulka, Milan Zelenka, Vladislav Bláha, Pavel Steidl, Lenka Filipová, Pražské kytarové kvarteto, Los Angeles Quartet, Andrew York, Masayuki Kato, Eastwood Kilvington Duo, Hilary Fieldová, Fabrice Holvoet a další. Kromě tuzemských alb (Concertino s Lenkou Filipovou, Baladické příběhy), se jeho tvorba objevuje rovněž na nosičích v Japonsku v USA a prakticky v celé Evropě. Milan Tesař do poslední chvíle učil na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde vychoval mnoho výborných umělců.

S úctou a vzpomínkou vedení školy

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka pro vzdělávací programy 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz a 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře. Termín talentových zkoušek 28. 8. 2019, termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 14. srpna 2019.
Podrobnosti a vyhlášení přijímacího řízení najdete v části pro uchazeče o studium.

Oddělení skladby

Vedoucí oddělení

Mgr. Michal Macourek

Personální obsazení oddělení

Cíl výuky

Výuka skladby na Konzervatoři Jaroslava Ježka sleduje veškeré moderní trendy nejen v oblasti hudební, ale také z hlediska užití moderních technologií při vytváření nových kompozic a při nahrávání. Důraz při studiu je kladen na multižánrovost, na schopnost pohybovat se ve všech žánrech a typech hudby.

Žáci získávají dovednosti, které je připravují nejen na studium na vysoké škole, ale i k samostatnému řešení skladatelských pro­blémů, s nimiž se jako absolventi školy budou ve své profesi setkávat. Učí žáky vytvářet vlastní osobité hudební celky, analyzovat a hodnotit hudbu v kompletní šíři a vytvářet trvalé hudební hodnoty.

Důraz na praxi

Posluchači oddělení skladby uplatňují své kompozice nejen na pravidelných seminářích v rámci výuky na oddělení skladby, ale samozřejmě také na veřejných koncertech, které se konají ve významných pražských koncertních sálech. Oddělení skladby spolupracuje také s Českým rozhlasem. Výsledkem spolupráce jsou nahrávky skladeb těch nejlepších žáků ve studiu Českého rozhlasu. Oddělení skladby navíc pravidelně spolupracuje s orchestry a umožňuje svým žákům slyšet i orchestrální kompozice „na vlastní uši". Samozřejmostí je uvádění studentských prací v rámci aktivit školních big bandů. V rámci svého studia posluchači pracují na dlouhodobých projektech ve spolupráci s jinými odděleními konzervatoře. Výsledkem takových projektů je koncert a jeho záznam nebo nahrávka CD v profesionálním studiu.

Uplatnění

Absolvent oddělení skladby Konzervatoře Jaroslava Ježka se uplatňuje jako skladatel hudby vážné, populární či jazzové, jako hudební aranžér, hudební redaktor, hudební dramaturg, hudební režisér, hudební manažer.

Absolvent je připraven k výkonu povolání učitele, a to zejména v základních uměleckých školách a v konzervatořích, případně ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání