Eng Kontakty

Školská rada

Složení

Jednací řád Školské rady (2018)

Zápisy z jednání:

Zápis ze společného jednání školské rady konzervatoře a školské rady VOŠ ze dne 23. 10. 2018