Eng Kontakty
Milan Tesař

Vážené kolegyně a kolegové,
s hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že po těžké nemoci zemřel náš drahý kolega Milan Tesař. Koncertní kariéru zahájil v roce 1959, o pět let později nastoupil jako pedagog na Lidovou konzervatoř (dnes Konzervatoř Jaroslava Ježka), která tehdy sdružovala výjimečné osobnosti klasické jazzové hudby. Od sedmdesátých let komponoval jak písně pro zpěváky pop music (Matuška, Filipová, Černoch, Neckář), tak skladby pro koncertní kytaru. Jeho skladbám se věnovali přední čeští i zahraniční interpreti, například Vladimír Mikulka, Milan Zelenka, Vladislav Bláha, Pavel Steidl, Lenka Filipová, Pražské kytarové kvarteto, Los Angeles Quartet, Andrew York, Masayuki Kato, Eastwood Kilvington Duo, Hilary Fieldová, Fabrice Holvoet a další. Kromě tuzemských alb (Concertino s Lenkou Filipovou, Baladické příběhy), se jeho tvorba objevuje rovněž na nosičích v Japonsku v USA a prakticky v celé Evropě. Milan Tesař do poslední chvíle učil na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde vychoval mnoho výborných umělců.

S úctou a vzpomínkou vedení školy

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka pro vzdělávací programy 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz a 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře. Termín talentových zkoušek 28. 8. 2019, termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 14. srpna 2019.
Podrobnosti a vyhlášení přijímacího řízení najdete v části pro uchazeče o studium.

Zveřejněné informace

2015

vystaveno 6. 3. 2015 - k žádosti o konání předčasných voleb do školské rady

vystaveno 10. 3. 2015 - příloha k dopisu čj. KJJ 116/2015 - odpověď na dotazy ve věci provozování vendingových automatů na půdě školy

vystaveno 16. 9. 2015 - Seznam pedagogických pracovníků oprávněných volit v předčasných volbách do školské rady konzervatoře, leden 2015

vystaveno 16. 9. 2015 - Seznam pedagogických pracovníků oprávněných volit ve volbách do školské rady konzervatoře, červen 2015

vystaveno 16. 9. 2015 - Seznam pedagogických pracovníků oprávněných volit ve volbách do školské rady VOŠ, červen 2015

vystaveno 16. 9. 2015 - Zápis o výsledcích voleb do školské rady konzervatoře, červen 2015

vystaveno 16. 9. 2015 - Zápis o výsledcích voleb do školské rady VOŠ, červen 2015

vystaveno 1. 10. 2015 - Informace o počtu žáků konzervatoře ve školním roce 2013/2014

2016

vystaveno 19. 5. 2016 - k žádosti týkající se platu a výše odměn ředitele školy, zástupců ředitele školy a vedoucích jednotlivých oddělení a úseků za rok 2015.

vystaveno 12. 10. 2016 - k žádosti týkající se platu ředitele školy a vedoucích oddělení za rok 2015.

2017

vystaveno 4. 1. 2017 - k žádosti týkají se výše mezd, odměn a jiných finančních prostředků vyplacených za leden až listopad 2016 řediteli školy, zástupcům ředitele školy a vedoucí ekonomicko-správního úseku.

vystaveno 26. 4. 2017 - k žádosti týkající se výše platu a odměn ředitele školy, statutárního zástupce ředitele školy, zástupkyně ředitele školy, vedoucí ekonomicko-správního úseku a vedoucího pěveckého oddělení za období od jejich nástupu do funkce do 31.8.2015.