Eng Kontakty

Vyhlášení 1. kola přijímacích zkoušek do 1. ročníku VOŠ - více informací naleznete na našich stránkách v části pro uchazeče o studium!

Eduard Klezla

25. Října 2018 | Profily zaměstnanců

e-mail: reditel@kjj.cz