Eng Kontakty

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka se uskuteční ve čtvrtek 7. 11. 2019 14:00 – 17:00.

Všichni zájemci o studium jsou srdečně vítáni!

Požadavky - Klavír

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky hudebně teoretické zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. Stupnice a akordy
  Jedny stupnice dur, moll stejnojmenné - v oktávách, kombinovaným pohybem a akordy dur, moll stejnojmenné - velký rozklad kombinovaným pohybem

 2. Dvě etudy odlišného charakteru
  např. J. B. Cramer – 60 vybraných etud, C. Czerny – Die Kunst der Fingerfertigkeit op. 740 nebo tři etudy C. Czerny – 160 osmitaktových cvičení op. 821

 3. Jedna polyfonní skladba
  J. S. Bach – Dvouhlasé invence, Tříhlasé sinfonie, Francouzské suity, G. F. Händel – Suity

 4. Jedna skladba z období klasicismu a jedna skladba z období romantismu
  (klasicismus: rychlá věta v sonátové formě - J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven; romantismus: např. F. Schubert, F. Chopin, R. Schumann, A. Dvořák, P. I. Čajkovskij)

 5. Dvě skladby z období 20. a 21. století odlišného charakteru, z toho alespoň jedna skladba z oblasti jazzu
  skladby v aranžmá pro sólový klavír (nikoli klavírní party souborových skladeb nebo transkripcí), z toho alespoň 1 jazzová skladba, např. O. Peterson, E. Garner, D. Brubeck, Ch. Corea, K. Růžička, E. Viklický; jedna ze skladeb může být vlastní skladba uchazeče

 6. Stylizace jednoho jazzového standardu nebo populární písně např. podle The New Real Book, The Real Book, The Ultimate Fake Book atp.
 7. Hra podle akordických značek. Součástí zkoušky je prověření hudebního sluchu, rytmického cítění a stylizačních improvizačních předpokladů uchazeče

Podmínkou je hra zpaměti.

Pro přípravu k přijímací zkoušce na klavírním oddělení je doporučen výukový materiál :

Skripta teorie - J. Neužil a M. Benko

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

  body
Stupnice, akordy max. 10 bodů
Technická cvičení, etudy max. 10 bodů
Přednes, improvizace, hra z listu max. 60 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

  body
Písemná část max. 20 bodů
Ústní část max. 20 bodů

 

Hodnocení ústní části  body
Intonace max. 7 bodů
Rytmus max. 6 bodů
Hudební nauka max. 7 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

  body
průměr do 1,5 minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5 minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3 minus 2 body
průměr nad 3 minus 3 body

Maximální počet je 120 získaných bodů.