Eng Kontakty

Přípravný kurz hudební teorie

 k přijímacímu řízení do 1. ročníku školního roku 2019/2020

Datum Čas Výuka, učebna
Úterý 20. 11. 2018 15.20 Hudební nauka, 303A
17.00 Intonace, 303A
Úterý 27. 11. 2018 15.20 Hudební nauka, 303A
17.00 Intonace, 303A
Úterý 4. 12. 2018 15.20 Dějiny hudby, 303A
17.00 Test nanečisto, 303A

V případě většího počtu zájemců budou uchazeči rozděleni do dvou skupin. Výuka druhé skupiny bude probíhat paralelně v opačném pořadí přednášek v učebně 301A. Každý předmět je vyučován ve dvou vyučovacích hodinách. Pedagogové jednotlivých předmětů: Hudební nauka – Mgr. Pavel Bělík, Intonace – Mgr. Zuzana Krušinová, Dějiny hudby – Mgr. Zdeněk Bednář.

Podmínky účasti v kurzu:

Kurz bude realizován v budově Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 – Braník, Roškotova 4. Kurz bude zahájen v případě účasti dostatečného počtu zájemců (minimálně 3).

Přihláška na přípravný kurz hudební teorie