PhDr. Jaromír Kazda
PhDr. Jaromír Kazdae-mail : kazda.jaromir@kjj.czVyučuje : Dějiny divadelnosti
PhDr. Jaromír Kazda (1948) po absolvování ZDŠ a SVVŠ vystudoval v letech 1966-1971 katedru divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
1971-1972 vykonal základní vojenskou službu,
1973 získal na FFUK titul PhDr. (disertace: Zvuková dokumentace a herec).
1972-1974 odborný asistent Scénografického ústavu v Praze,
1974-1981 Hudební odbor Divadelního ústavu v Praze, zprvu jako odborný asistent, od roku 1977 jako samostatný odborný pracovník.
Od 1981 učí na Pražské konzervatoři,
od 1992 na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka,
1992-2006 učil externě na DAMU.

Uskutečnil několik přednáškových cyklů v Městské knihovně a zkrácené přednášky publikoval v Amatérské scéně 1978/1979. V 80. letech - 1985,1988/9 přednášel v Městské knihovně o českých hercích a kapitoly z dějin evropského a světového divadla.
1994-2007 působil jako odborný asistent na katedře divadelní vědy FFUK. V současnosti učí na dvou konzervatořích a Univerzitě J. A. Komenského.

Publikuje a přednáší, spolupracuje zejména s Divadelním oddělením Národního muzea, Čs. rozhlasem, Filmotékou Čs. filmového ústavu (dnešní NFA).
Napsal několik pořadů pro Čs. rozhlas a pro Divadlo hudby. Publikoval v Čs. loutkáři, Českém deníku, Scéně aj. Na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka učí dějiny divadelnosti.