MgA. Hynek Farkač
MgA. Hynek FarkačKancelář : 216Ae-mail : farkac.hynek@kjj.czVyučuje : dirigování orchestrálního repertoáru, dirigentská technika, teorie dirigování
Hynek Farkač (*1954) se propracoval k dirigentskému poslání prostřednictvím praxe instrumentalisty. Jeho úplné začátky byly spojeny s violoncellem a klavírem a nakonec to bylo violoncello, jemuž se věnoval jako žák prof. Pravoslava Sádlo při svých studiích na pražské konzervatoři. Prošel neuvěřitelně rychlým dirigentským zráním. Během dvou let se pod vedením prof. Libora Hlaváčka vypracoval na místo dirigenta - asistenta Orchestru pražské konzervatoře, tedy právě toho tělesa, kterému se podařilo v roce 1975 zvítězit v proslulé Karajanově soutěži v Berlíně. V letech 1975 - 80 pokračoval Hynek Farkač za pedagogického vedení Václava Neumanna, Aloise Klímy, Bohumila Lišky a Josefa Veselky ve studiu dirigování na pražské AMU a jako student se stal dokonce zakladatelem známého Sukova komorního orchestru (1976), u něhož působil v letech 1977-80 v roli šéfdirigenta. V r. 1982 byl postaven do čela Komorní filharmonie České Budějovice, s níž spolupracoval až do roku 1990. Vedle dvojnásobného vítězství, dosaženého v domácích dirigentských soutěžích, je třeba vzpomenout zejména Farkačova velkého úspěchu na světové dirigentské soutěži v Besanconu (1984 - 2. cena) a s ním spojeného přizvání k výkonu funkce dirigenta - asistenta u České filharmonie (1984-85). Od roku 1987 do 1991 plnil Hynek Farkač poslání šéfdirigenta Filharmonie v Hradci Králové. Od r. 2001 je stálým hostujícím dirigentem u Národního Portugalského Symfonického Orchestru ONP Porto. Od r. 2000 do r. 2005 působil jako šéfdirigent Plzeňské filharmonie. Vyučuje na Akademii múzických umění v Praze. Natočil řadu CD i snímků pro rozhlas a Českou televizi. Dirigentská autorita, kterou má umělec u nejkvalitnějších symfonických i komorních orchestrů, je podepřena imponující sérií mimořádně úspěšných výstupů. Hynek Farkač řídil opakovaně Pražské symfoniky, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Státní filharmonii Brno a symfonická tělesa z Německa, Polska, Rakouska, Dánska, Švédska, Francie nebo Španělska a o jeho dirigentském umění se několikrát přesvědčili i návštěvníci renomovaných hudebních festivalů, včetně pražského a salcburského. Co nás na Farkačových dirigentských kreacích nejvíce přitahuje, je vzácná shoda mezi precizností, podepřenou vzácně čitelným gestem, a spontánním muzikantstvím, vyvolávající u posluchačů v dané chvíli pocit definitivně nalezeného tvaru. Protože si dirigent takto přesvědčivě počíná jak v tlumočení velkých symfonických a vokálně-orchestrálních partitur, tak v tlumočení rozsáhlého repertoáru komorních orchestrů, patří dnes k nejvyhledávanějším koncertním umělcům své generace.