Mgr Gabriela Svobodová
Mgr Gabriela Svobodováe-mail : svobodova.gabriela@kjj.czVyučuje : nformační a komunikační technologie, tělesná výchova, taneční a jevištní projev
Gabriela Svobodová
Vystudovala pedagogickou fakultu UK v Praze, obor Matematika – základy techniky a ve stejném roce (1996) absolvovala i Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor Společenský tanec a společenská výchova. Na Konzervatoři Jaroslava Ježka působí od roku 2006, v současné době jako ICT metodik a koordinátor, též vyučující předmětů informační a komunikační technologie, zdravotní a pohybová výchova a dále výchova ke zdraví. Průběžně si doplňuje svou kvalifikaci formou kurzů a seminářů, např. Prevence poruch pohybového systému aneb 6 x 8 pro zdraví (FTVS UK), Developing Digital Skills in your Classroom (European Schoolnet Academy) aj. Zapojuje se se studenty do školních i mimoškolních projektů.