MgA. Jiří Petrdlíkvedoucí odděleníe-mail : petrdlik.jiri@kjj.czVyučuje : HES, CP, HF, Operní dirigování a Řízení sboru, instrumentálních ansámblů a orchestru
Jiří Petrdlík (1977) po studiu klavíru a pozounu vystudoval v letech 1995-2000 dirigování na Pražské konzervatoři (prof. H. Farkač, M. Košler, M. Němcová). Ve studiu téhož oboru pokračoval i na HAMU (prof. J. Bělohlávek, R. Eliška, T. Koutník, F. Vajnar a další), kterou absolvoval roku 2005. Vzdělání si ještě doplnil na mistrovském kurzu šéfdirigenta Newyorské filharmonie Kurta Masura. V letech 2002-2009 byl nejprve angažován jako stálý dirigent Národního divadla v Brně a jako šéfdirigent Městského divadla v Brně. Od roku 2005 je kmenovým dirigentem divadla J. K. Tyla v Plzni. V letech 2007-11 působil jako hlavní hostující dirigent v Mazowieckém divadle ve Varšavě a od sezóny 2010/11 navázal spolupráci s Káhirským symfonickým orchestrem jako hlavní hostující dirigent a následně umělecký ředitel a šéfdirigent. Pravidelně spolupracuje s našimi i zahraničními symfonickými orchestry (např. Český nár. SO, KSO Toronto aj.) i divadly (Národní divadlo v Praze, Teatro di Messina, North Texas Opera). Věnuje se intenzivně práci sbormistrovské (od roku 2010 je uměleckým šéfem Pražského smíš. Sborou), muzikologické a publikační (Univerzita Karlova) i pedagogické (Konzervatoř J. Ježka v Praze).