Lenka Pešová, DiS.
Lenka Pešová, DiS.e-mail : suchankova.lenka@kjj.cz