Milan Svoboda
Milan Svobodavedoucí VOŠ Hudba - JazzKancelář : 212Ae-mail : svoboda.milan@kjj.czwww : www.milansvoboda.comVyučuje : hudebně teoretické předměty, kompozice a ansámblová hra (Big Band VOŠ KJJ)Osobní : úřední hodiny středa od 1100 do 1200 na 212A