Jiří Kulišev
Jiří KuliševKancelář : 310Be-mail : kulisev.jiri@kjj.czVyučuje : saxofon
Jiří Kulišev (*1964)
Vzdělání:
 • 1980 – 1986 Pražská Konzervatoř, obor Hra na klarinet
 • 1982 – 1986 Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, obor Hra na saxofon
 • 1999 – 2001 Akademie múzických umění v Praze, obor Hra na klarinet, Hudební pedagogika a psychologie
 • 2012 – 2013 NIDV, obor Kvalifikační studium pro ředitele II
Zaměstnání:
 • 1985 – 1987 Střídavé účinkování v Orchestru Karla Vlacha a Tanečním orchestru Československého rozhlasu (TOČR)
 • 1987 – 1990 Československá televize – sólista a člen orchestru
 • 1988 – 1990 Národní divadlo Praha – člen orchestru
 • 1990 – nyní Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Pedagog - výuka hry na saxofon a klarinet, vedení pedagogické dokumentace
 • 1991 – 1995 Big band Armády České republiky – sólista a člen orchestru
 • 1993 – 2007 Big band Gustava Broma - sólista a člen orchestru
 • 1997 – 2010 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Vedoucí instrumentálního oddělení - řízení instrumentálního oddělení - hra na trubku, pozoun, flétnu, saxofon, klarinet, akordeon a bicí nástroje s 25 podřízenými pedagogy. Kontrola dokumentace celého oddělení, návrhy odměňování, návrhy postihů, koncepce oddělení, kontrola a vedení evidence docházky, tvorba úvazků pedagogů, pracovních pozic a personální zajištění chodu oddělení, hospitační činnost všech pedagogů v oddělení.
 • 2010 – 2013 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Statutární zástupce ředitele - řízení sedmi oddělení s cca 115 pedagogy. Vedení a kontrola školní dokumentace, koordinace předmětů Souborové hry, hospitační činnost vedoucích oddělení, tvorba a realizace projektů ESF OPPA osa 3, tvorba a realizace akreditací udělených MŠMT pro DVPP, plánování a tvorba dílčích stránek rozpočtu školy, zajišťování prezentace školy na veřejnosti - koncertní akce.
 • Leden – Srpen 2013 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Statutární zástupce ředitele pověřený řízením školy - kompletní řízení školy, zástupců, vedoucích oddělení, ekonomického úseku - 153 zaměstnanců a 350 žáků školy, hospitační činnost zástupců a vedoucích oddělení, koordinace výuky předmětů souborových her, vedení přehledů o odpracované pracovní době podřízených zaměstnanců, podklady pro výroční zprávu a vlastní hodnocení školy atd.