Mgr. Hana Kaštovská
Mgr. Hana Kaštovskáe-mail : kastovska.hana@kjj.cz
Hana Kaštovská - vystudovala klavír na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě Mgr. Moniky Tugendliebové. Během studia získala druhou cenu na Mezinárodní klavírní soutěži F. Chopina v Mariánských Lázních. Promovala na AMU Praha ve třídě doc. Miroslava Langera a odb. as. Františka Malého. Na závěr studia obdržela Cenu klavíristky N. Pochlebinové - Sažinové určenou pro nejlepší absolventy oboru klavír. Účastnila se mistrovských kurzů u nás i v zahraničí u L. Bermana, E. Indjice, V. Krajneva, P. Jasmina, I. Dumitrescu, W. Groppenbergera aj. V letech 1998 - 1999 absolvovala uměleckou nástavbu na Hochschule für Musik v německém Výmaru v mistrovské třídě prof. Lazara Bermana. Koncertovala sólově i s orchestrem (Západočeský symfonický orchestr, Komorní orchestr České Třebové, Orchestr ostravské konzervatoře) v mnoha městech České republiky, na Slovensku, v Itálii a v Německu. Natočila několik snímků pro Český rozhlas a Českou televizi (Chopin, Skrjabin). Nyní působí jako pedagožka na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze.