MgA. Zdenka Košnarováe-mail : kosnarova.zdenka@kjj.cz