Eng Kontakty

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení - konzervatoř pro školní rok 2023/2024 pro obor vzdělání 82-44-M,P/01 Hudba, zaměření: Skladba, Hra na klavír, Hra na basovou kytaru, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na flétnu, Hra na saxofon, Hra na trombon.

Další informace naleznete na stránkách pro uchazeče o studium .

Maturitní zkouška

Informace o organizaci a průběhu maturitních zkoušek ve školním roce 2022/2023 naleznete na maturita.cermat.cz.

Maturita 2023 - společná část

Zkušební předměty maturitní zkoušky - společné části na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka. Dvě povinné zkoušky:

V souladu § 78 odst. 4 školského zákona se žák může přihlásit k nepovinné zkoušce společné části maturitní zkoušky, a to ke zkoušce z francouzského jazyka.

Maturita 2023 - profilová část

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek

Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka v souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s rámcovým vzdělávacím programem stanovil nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky takto:

Obor vzdělání 82-44-M/01 Hudba

Povinné zkoušky:

 1. Výkon z hlavního oboru – forma: praktická zkouška
 2. Zkouška: Hudební teorie – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 3. Zkouška: Dějiny hudby – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 4. Zkouška: Český jazyk a literatura – forma: písemná práce (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z ČJL ve společné části MZ)
 5. Zkouška: Český jazyk a literatura – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z ČJL ve společné části MZ)
 6. Zkouška: Anglický jazyk – forma: písemná práce (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z AJ ve společné části MZ)
 7. Zkouška: Anglický jazyk – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z AJ ve společné části MZ)

Nepovinné zkoušky:

 1. Základy společenských věd – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Obor vzdělání 82-45-M/01 Zpěv

Povinné zkoušky:

 1. Výkon z hlavního oboru – forma: praktická zkouška
 2. Zkouška: Hudební teorie – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 3. Zkouška: Dějiny hudby – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 4. Zkouška: Český jazyk a literatura – forma: písemná práce (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z ČJL ve společné části MZ)
 5. Zkouška: Český jazyk a literatura – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z ČJL ve společné části MZ)
 6. Zkouška: Anglický jazyk – forma: písemná práce (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z AJ ve společné části MZ)
 7. Zkouška: Anglický jazyk – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z AJ ve společné části MZ)

Nepovinné zkoušky:

 1. Základy společenských věd – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 2. Francouzský jazyk - forma: písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Obor vzdělání 82-47-M/01 Hudebně dramatické umění

Povinné zkoušky:

 1. Výkon z hlavního oboru – forma: praktická zkouška
 2. Technické dovednosti oboru muzikál - forma: praktická zkouška z předmětu zpěv
 3. Zkouška: Dějiny a teorie divadla – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 4. Zkouška: Český jazyk a literatura – forma: písemná práce (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z ČJL ve společné části MZ)
 5. Zkouška: Český jazyk a literatura – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z ČJL ve společné části MZ)
 6. Zkouška: Anglický jazyk – forma: písemná práce (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z AJ ve společné části MZ)
 7. Zkouška: Anglický jazyk – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z AJ ve společné části MZ)

Nepovinné zkoušky:

 1. Základy společenských věd – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 2. Francouzský jazyk - forma: písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Maturitní témata povinných zkoušek profilové části MZ 2023

Maturitní témata - Dějiny hudby

Maturitní témata - Hudební teorie

Maturitní témata - Dějiny a teorie divadla

Maturitní seznam literárních děl - ČJL

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu lit. děl

Maturitní témata - Anglický jazyk

Maturitní témata nepovinných zkoušek profilové části MZ 2023

Maturitní témata - Základy společenských věd

Maturitní témata - Francouzský jazyk

Informace k písemné práci

Písemná práce

Písemná práce - pravidla

Informace k praktické zkoušce

Praktická zkouška

Kriteria hodnocení profilových zkoušek

Hodnocení zkoušek - profilová část MZ 2023

Termíny MZ 2023

Termíny konání maturitních zkoušek

 

V Praze dne 22. září 2022

 

MgA. Eduard Klezla
ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka