Eng Kontakty

Maturitní zkouška

Informace o organizaci a průběhu maturitních zkoušek ve školním roce 2023/2024 naleznete na maturita.cermat.cz.

Maturita 2024 - společná část

Zkušební předměty maturitní zkoušky - společné části na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka. Dvě povinné zkoušky:

V souladu § 78 odst. 4 školského zákona se žák může přihlásit k nepovinné zkoušce společné části maturitní zkoušky, a to ke zkoušce z francouzského jazyka.

Maturita 2024 - profilová část

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek

Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka v souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s rámcovým vzdělávacím programem stanovil nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky takto:

Obor vzdělání 82-44-M/01 Hudba

Povinné zkoušky:

 1. Výkon z hlavního oboru – forma: praktická zkouška
 2. Zkouška: Hudební teorie – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 3. Zkouška: Dějiny hudby – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 4. Zkouška: Český jazyk a literatura – forma: písemná práce (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z ČJL ve společné části MZ)
 5. Zkouška: Český jazyk a literatura – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z ČJL ve společné části MZ)
 6. Zkouška: Anglický jazyk – forma: písemná práce (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z AJ ve společné části MZ)
 7. Zkouška: Anglický jazyk – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z AJ ve společné části MZ)

Nepovinné zkoušky:

 1. Základy společenských věd – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Obor vzdělání 82-45-M/01 Zpěv

Povinné zkoušky:

 1. Výkon z hlavního oboru – forma: praktická zkouška
 2. Zkouška: Hudební teorie – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 3. Zkouška: Dějiny hudby – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 4. Zkouška: Český jazyk a literatura – forma: písemná práce (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z ČJL ve společné části MZ)
 5. Zkouška: Český jazyk a literatura – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z ČJL ve společné části MZ)
 6. Zkouška: Anglický jazyk – forma: písemná práce (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z AJ ve společné části MZ)
 7. Zkouška: Anglický jazyk – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z AJ ve společné části MZ)

Nepovinné zkoušky:

 1. Základy společenských věd – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 2. Francouzský jazyk - forma: písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Obor vzdělání 82-47-M/01 Hudebně dramatické umění

Povinné zkoušky:

 1. Výkon z hlavního oboru – forma: praktická zkouška
 2. Technické dovednosti oboru muzikál - forma: praktická zkouška z předmětu zpěv
 3. Zkouška: Dějiny a teorie divadla – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 4. Zkouška: Český jazyk a literatura – forma: písemná práce (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z ČJL ve společné části MZ)
 5. Zkouška: Český jazyk a literatura – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z ČJL ve společné části MZ)
 6. Zkouška: Anglický jazyk – forma: písemná práce (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z AJ ve společné části MZ)
 7. Zkouška: Anglický jazyk – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (žák koná tuto zkoušku, pokud si zvolil zkoušku z AJ ve společné části MZ)

Nepovinné zkoušky:

 1. Základy společenských věd – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 2. Francouzský jazyk - forma: písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Maturitní témata povinných zkoušek profilové části MZ 2024

Maturitní témata - Dějiny hudby

Maturitní témata - Hudební teorie

Maturitní témata - Dějiny a teorie divadla

Maturitní seznam literárních děl - ČJL

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu lit. děl

Maturitní témata - Anglický jazyk

Maturitní témata nepovinných zkoušek profilové části MZ 2024

Maturitní témata - Základy společenských věd

Maturitní témata - Francouzský jazyk

Informace k písemné práci

Písemná práce

Písemná práce - pravidla

Informace k praktické zkoušce

Praktická zkouška

Kriteria hodnocení profilových zkoušek

Hodnocení zkoušek - profilová část MZ 2024

Termíny MZ 2024

Termíny konání maturitních zkoušek

 

V Praze dne 18. září 2023

 

MgA. Eduard Klezla
ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka