Eng Kontakty

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení - konzervatoř pro školní rok 2023/2024 pro obor vzdělání 82-44-M,P/01 Hudba, zaměření: Skladba, Hra na klavír, Hra na basovou kytaru, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na flétnu, Hra na saxofon, Hra na trombon.

Další informace naleznete na stránkách pro uchazeče o studium .

Oddělení dechových a bicích nástrojů, akordeon

Vedoucí oddělení

Mgr. Mario Mesany

Personální obsazení oddělení

Zaměření:

Hra na flétnu

Hra na saxofon

Hra na trubku

Hra na trombon

Hra na bicí nástroje

Hra na akordeon

Cíl výuky

Cílem vzdělávání v zaměření hra na dechové nástroje, bicí nástroje, akordeon je vychovat profesionální hudebníky schopné se zapojit do praktického hudebního či hudebně pedagogického života. Žák získává technické a interpretační dovednosti nezbytné pro profesi hudebníka příslušného odborného zaměření. Vzdělávání žáka v hlavním oboru a v dalších předmětech odborné přípravy v Konzervatoři Jaroslava Ježka vede k tomu, aby žák interpretoval hudební dílo s technicky a stylově přesvědčivým výrazem, byl připraven podávat v žánrové oblasti umělecky hodnotné a profesionální výkony, dokonale se orientoval ve všech stylových obdobích jazzové a populární hudby, zvládal koncentraci, psychickou a fyzickou zátěž při výkonu uměleckých činností, byl připraven k vykonávání umělecko-pedagogické činnosti.

Zaměření hry na jednotlivé nástroje jsou soustředěna zejména na oblast jazzové a rockové hudby, ale také na hudbu klasickou.

Pedagogové oddělení dechových a bicích nástrojů, akordeon jsou výraznými osobnostmi na scéně klasické a žánrově zaměřené hudby. Jsou členy nebo úzce spolupracují s prestižními orchestry - Česká filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Rozhlasový Big-band Gustava Broma, Pražský filmový orchestr, Pražský big band M. Svobody - nebo významnými žánrově zaměřenými hudebními soubory - Concept Art Orchestra, jazzová skupina Hot Line, Limited Edition, Trojanovo trio, vokální sextet Skety, Markovič Q, Golden Big Band Prague, Vertigo, skupina Ewy Farne, PBB - Příbramský Big Band.

Důraz na praxi

Žáci vystupují sólově, ale také jako členové školních souborů nejrůznějších stylů hudby a žánrů. Jedná se o big bandy, menší soubory žánrové nebo komorní hudby. V rámci souborové hry pod vedením zkušených pedagogů žáci uplatňují a rozvíjejí své interpretační a improvizační schopnosti.  Žáci vystupují při významných kulturních akcích a událostech mimo školu, zúčastňují se významných soutěží.

Uplatnění

Absolvent oddělení dechových a bicích nástrojů, akordeon Konzervatoře Jaroslava Ježka se uplatňuje jako člen orchestru, vedoucí souboru nebo jeho člen, jako sólový hráč. V praxi jsou absolventi KJJ vyhledávanými profesionálními instrumentalisty schopnými účinkování ve všech typech jazzových a tanečních souborů.

Absolvent je připraven k výkonu povolání učitele, a to zejména v základních uměleckých školách a v konzervatořích, případně ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání.