Eng Kontakty

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se v budově školy od 11. 3. neuskutečňuje výuka a nekonají se žádné akce pro veřejnost.

Všem žákům a studentům byly vedením školy zaslány instrukce k výuce elektronickou poštou. Pokud by tuto zprávu některý z žáků nebo studentů neobdržel, potom je nutné aktualizovat své kontaktní údaje na studijním oddělení.

KONZERVATOŘ

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do 1. ročníku oborů vzdělání s talentovou zkouškou - další informace v části stránek pro uchazeče! Pokud bude v termínu konání 2. kola přijímací zkoušky dne 12. 5. škola ještě uzavřena, budou uchazeči informováni o jiném pozdějším termínu 2. kola. Termín pro zaslání přihlášky do 16. 4. je platný.

VOŠ

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do 1. ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole - další informace v části stránek pro uchazeče!

Oddělení dechových a bicích nástrojů, akordeon

Vedoucí oddělení

Mgr. Mario Mesany

Personální obsazení oddělení

Zaměření:

Hra na flétnu

Hra na saxofon

Hra na trubku

Hra na trombon

Hra na bicí nástroje

Hra na akordeon

Cíl výuky

Cílem vzdělávání v zaměření hra na dechové nástroje, bicí nástroje, akordeon je vychovat profesionální hudebníky schopné se zapojit do praktického hudebního či hudebně pedagogického života. Žák získává technické a interpretační dovednosti nezbytné pro profesi hudebníka příslušného odborného zaměření. Vzdělávání žáka v hlavním oboru a v dalších předmětech odborné přípravy v Konzervatoři Jaroslava Ježka vede k tomu, aby žák interpretoval hudební dílo s technicky a stylově přesvědčivým výrazem, byl připraven podávat v žánrové oblasti umělecky hodnotné a profesionální výkony, dokonale se orientoval ve všech stylových obdobích jazzové a populární hudby, zvládal koncentraci, psychickou a fyzickou zátěž při výkonu uměleckých činností, byl připraven k vykonávání umělecko-pedagogické činnosti.

Zaměření hry na jednotlivé nástroje jsou soustředěna zejména na oblast jazzové a rockové hudby, ale také na hudbu klasickou.

Pedagogové oddělení dechových a bicích nástrojů, akordeon jsou výraznými osobnostmi na scéně klasické a žánrově zaměřené hudby. Jsou členy nebo úzce spolupracují s prestižními orchestry - Česká filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Rozhlasový Big-band Gustava Broma, Pražský filmový orchestr, Pražský big band M. Svobody - nebo významnými žánrově zaměřenými hudebními soubory - Concept Art Orchestra, jazzová skupina Hot Line, Limited Edition, Trojanovo trio, vokální sextet Skety, Markovič Q, Golden Big Band Prague, Vertigo, skupina Ewy Farne, PBB - Příbramský Big Band.

Důraz na praxi

Žáci vystupují sólově, ale také jako členové školních souborů nejrůznějších stylů hudby a žánrů. Jedná se o big bandy, menší soubory žánrové nebo komorní hudby. V rámci souborové hry pod vedením zkušených pedagogů žáci uplatňují a rozvíjejí své interpretační a improvizační schopnosti.  Žáci vystupují při významných kulturních akcích a událostech mimo školu, zúčastňují se významných soutěží.

Uplatnění

Absolvent oddělení dechových a bicích nástrojů, akordeon Konzervatoře Jaroslava Ježka se uplatňuje jako člen orchestru, vedoucí souboru nebo jeho člen, jako sólový hráč. V praxi jsou absolventi KJJ vyhledávanými profesionálními instrumentalisty schopnými účinkování ve všech typech jazzových a tanečních souborů.

Absolvent je připraven k výkonu povolání učitele, a to zejména v základních uměleckých školách a v konzervatořích, případně ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání.