Eng Kontakty

Výuka v konzervatoři a VOŠ začíná 1. 10. 2020

V souvislosti s rekonstrukcí budovy školy vyhlásil ředitel školy na dny 1. – 4. a 7. 9. ředitelské volno.

Na dny 8. – 30. 9. povolilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odlišnost v organizaci školního roku spočívající s pozdějším zahájení vyučování.

COVID-19

Žádáme všechny návštěvníky budovy školy o dodržení následujících zásad:

  • Omezte své návštěvy na minimum!
  • Po příchodu do školy si vydesinfikujte ruce a dbejte pokynů na dveřích školy!
  • Nevstupujte do budovy školy, pokud vykazujete známky respiračního onemocnění nebo jste byli ve styku s osobou pozitivně testovanou na covid-19!

Oddělení dirigování

Vedoucí oddělení

MgA. Jiří Petrdlík

Personální obsazení oddělení

Cíl výuky

Vzdělávání žáka v zaměření dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka vede k tomu, aby žák ovládal techniky a výrazové prostředky dirigování orchestru a sboru, dirigoval hudební dílo v souladu s jeho obsahem a stylovým určením, ovládal principy kompozičního myšlení jednotlivých období, stylů a žánrů, osvojil si zásady profesní etiky.

Posluchač oddělení dirigování se spolehlivě orientuje ve specifiku žánrové tvorby se všemi charakteristickými znaky jednotlivých hudebních útvarů. Žánrové dirigování obsahuje oblast muzikálu, operety, filmové a jazzové hudby.

Vzdělávání v zaměření dirigování připravuje posluchače pro studium na vysoké škole.

Důraz na praxi

V průběhu studia posluchači absolvují dirigentskou praxi s hudebními tělesy. A to jak v celoškolních projektech tak ve spolupráci s orchestry nebo sbory v rámci dirigentských kurzů, jejichž slavnostním zakončením je veřejný koncert ve významných koncertních prostorách v Praze.

Uplatnění

Absolvent oddělení dirigování Konzervatoře Jaroslava Ježka se uplatňuje jako dirigent komorních a symfonických orchestrů nebo vokálně instrumentálních souborů, jako sbormistr.

Absolvent je připraven k výkonu povolání učitele, a to zejména v základních uměleckých školách, případně ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání.