Eng Kontakty

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení - konzervatoř pro školní rok 2023/2024 pro obor vzdělání 82-44-M,P/01 Hudba, zaměření: Skladba, Hra na klavír, Hra na basovou kytaru, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na flétnu, Hra na saxofon, Hra na trombon.

Další informace naleznete na stránkách pro uchazeče o studium .

Oddělení dirigování

Vedoucí oddělení

MgA. Jiří Petrdlík

Personální obsazení oddělení

Cíl výuky

Vzdělávání žáka v zaměření dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka vede k tomu, aby žák ovládal techniky a výrazové prostředky dirigování orchestru a sboru, dirigoval hudební dílo v souladu s jeho obsahem a stylovým určením, ovládal principy kompozičního myšlení jednotlivých období, stylů a žánrů, osvojil si zásady profesní etiky.

Posluchač oddělení dirigování se spolehlivě orientuje ve specifiku žánrové tvorby se všemi charakteristickými znaky jednotlivých hudebních útvarů. Žánrové dirigování obsahuje oblast muzikálu, operety, filmové a jazzové hudby.

Vzdělávání v zaměření dirigování připravuje posluchače pro studium na vysoké škole.

Důraz na praxi

V průběhu studia posluchači absolvují dirigentskou praxi s hudebními tělesy. A to jak v celoškolních projektech tak ve spolupráci s orchestry nebo sbory v rámci dirigentských kurzů, jejichž slavnostním zakončením je veřejný koncert ve významných koncertních prostorách v Praze.

Uplatnění

Absolvent oddělení dirigování Konzervatoře Jaroslava Ježka se uplatňuje jako dirigent komorních a symfonických orchestrů nebo vokálně instrumentálních souborů, jako sbormistr.

Absolvent je připraven k výkonu povolání učitele, a to zejména v základních uměleckých školách, případně ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání.