Eng Kontakty

Oddělení dirigování

Vedoucí oddělení

MgA. Jiří Petrdlík

Personální obsazení oddělení

Cíl výuky

Vzdělávání žáka v zaměření dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka vede k tomu, aby žák ovládal techniky a výrazové prostředky dirigování orchestru a sboru, dirigoval hudební dílo v souladu s jeho obsahem a stylovým určením, ovládal principy kompozičního myšlení jednotlivých období, stylů a žánrů, osvojil si zásady profesní etiky.

Posluchač oddělení dirigování se spolehlivě orientuje ve specifiku žánrové tvorby se všemi charakteristickými znaky jednotlivých hudebních útvarů. Žánrové dirigování obsahuje oblast muzikálu, operety, filmové a jazzové hudby.

Vzdělávání v zaměření dirigování připravuje posluchače pro studium na vysoké škole.

Důraz na praxi

V průběhu studia posluchači absolvují dirigentskou praxi s hudebními tělesy. A to jak v celoškolních projektech tak ve spolupráci s orchestry nebo sbory v rámci dirigentských kurzů, jejichž slavnostním zakončením je veřejný koncert ve významných koncertních prostorách v Praze.

Uplatnění

Absolvent oddělení dirigování Konzervatoře Jaroslava Ježka se uplatňuje jako dirigent komorních a symfonických orchestrů nebo vokálně instrumentálních souborů, jako sbormistr.

Absolvent je připraven k výkonu povolání učitele, a to zejména v základních uměleckých školách, případně ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání.