Eng Kontakty

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se v budově školy od 11. 3. neuskutečňuje výuka a nekonají se žádné akce pro veřejnost.

Všem žákům a studentům byly vedením školy zaslány instrukce k výuce elektronickou poštou. Pokud by tuto zprávu některý z žáků nebo studentů neobdržel, potom je nutné aktualizovat své kontaktní údaje na studijním oddělení.

KONZERVATOŘ

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do 1. ročníku oborů vzdělání s talentovou zkouškou - další informace v části stránek pro uchazeče! Pokud bude v termínu konání 2. kola přijímací zkoušky dne 12. 5. škola ještě uzavřena, budou uchazeči informováni o jiném pozdějším termínu 2. kola. Termín pro zaslání přihlášky do 16. 4. je platný.

VOŠ

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do 1. ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole - další informace v části stránek pro uchazeče!

Oddělení hudební teorie

Vedoucí oddělení

 PhDr. Jan Černíček

Personální obsazení oddělení

Cíle vzdělávání v hudebně teoretických předmětech

Oddělení hudební teorie Konzervatoře Jaroslava Ježka v rámci své náplně nabízí širokou hudebně teoretickou základnu pro budoucí absolventy, a to v předmětech hudební nauka, harmonie, kontrapunkt, hudební formy a analýza skladeb, dějiny hudby. Zvláštní důraz je kladen na přípravu žáků pro jejich praxi hudebníka ve specificky zaměřených předmětech: zpracování zvukové nahrávky, základy akustiky a zvukové techniky, základy hudebního managementu.

Jedinečnost vzdělávání v oblasti hudební teorie na naší škole spočívá v širokém spektru učební látky. Respektuje žánrovou profilaci žáků, a orientuje se proto také na oblast žánrové harmonie a dějiny popu a jazzu. Student tak získává ucelený hudebně teoretický základ v širokém portfoliu nejrůznějších hudebních žánrů a stylů a je schopen jej aplikovat ve své vlastní hudební praxi.

Vzdělávání v hudebně teoretických předmětech na Konzervatoři Jaroslava Ježka výrazně přispívá k tomu, aby absolvent byl komplexně vzdělaným instrumentalistou, skladatelem, dirigentem nebo zpěvákem. Tato skutečnost významně zvyšuje jeho možnosti uplatnění na trhu práce v prostředí vysoce konkurenčním.

 Vyučované předměty na oddělení hudební teorie: