Eng Kontakty

Výuka v konzervatoři a VOŠ začíná 1. 10. 2020

V souvislosti s rekonstrukcí budovy školy vyhlásil ředitel školy na dny 1. – 4. a 7. 9. ředitelské volno.

Na dny 8. – 30. 9. povolilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odlišnost v organizaci školního roku spočívající s pozdějším zahájení vyučování.

COVID-19

Žádáme všechny návštěvníky budovy školy o dodržení následujících zásad:

  • Omezte své návštěvy na minimum!
  • Po příchodu do školy si vydesinfikujte ruce a dbejte pokynů na dveřích školy!
  • Nevstupujte do budovy školy, pokud vykazujete známky respiračního onemocnění nebo jste byli ve styku s osobou pozitivně testovanou na covid-19!

Oddělení hudební teorie

Vedoucí oddělení

 PhDr. Jan Černíček

Personální obsazení oddělení

Cíle vzdělávání v hudebně teoretických předmětech

Oddělení hudební teorie Konzervatoře Jaroslava Ježka v rámci své náplně nabízí širokou hudebně teoretickou základnu pro budoucí absolventy, a to v předmětech hudební nauka, harmonie, kontrapunkt, hudební formy a analýza skladeb, dějiny hudby. Zvláštní důraz je kladen na přípravu žáků pro jejich praxi hudebníka ve specificky zaměřených předmětech: zpracování zvukové nahrávky, základy akustiky a zvukové techniky, základy hudebního managementu.

Jedinečnost vzdělávání v oblasti hudební teorie na naší škole spočívá v širokém spektru učební látky. Respektuje žánrovou profilaci žáků, a orientuje se proto také na oblast žánrové harmonie a dějiny popu a jazzu. Student tak získává ucelený hudebně teoretický základ v širokém portfoliu nejrůznějších hudebních žánrů a stylů a je schopen jej aplikovat ve své vlastní hudební praxi.

Vzdělávání v hudebně teoretických předmětech na Konzervatoři Jaroslava Ježka výrazně přispívá k tomu, aby absolvent byl komplexně vzdělaným instrumentalistou, skladatelem, dirigentem nebo zpěvákem. Tato skutečnost významně zvyšuje jeho možnosti uplatnění na trhu práce v prostředí vysoce konkurenčním.

 Vyučované předměty na oddělení hudební teorie: