Eng Kontakty

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení - konzervatoř pro školní rok 2023/2024 pro obor vzdělání 82-44-M,P/01 Hudba, zaměření: Skladba, Hra na klavír, Hra na basovou kytaru, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na flétnu, Hra na saxofon, Hra na trombon.

Další informace naleznete na stránkách pro uchazeče o studium .

Oddělení hudební teorie

Vedoucí oddělení

 PhDr. Jan Černíček

Personální obsazení oddělení

Cíle vzdělávání v hudebně teoretických předmětech

Oddělení hudební teorie Konzervatoře Jaroslava Ježka v rámci své náplně nabízí širokou hudebně teoretickou základnu pro budoucí absolventy, a to v předmětech hudební nauka, harmonie, kontrapunkt, hudební formy a analýza skladeb, dějiny hudby. Zvláštní důraz je kladen na přípravu žáků pro jejich praxi hudebníka ve specificky zaměřených předmětech: zpracování zvukové nahrávky, základy akustiky a zvukové techniky, základy hudebního managementu.

Jedinečnost vzdělávání v oblasti hudební teorie na naší škole spočívá v širokém spektru učební látky. Respektuje žánrovou profilaci žáků, a orientuje se proto také na oblast žánrové harmonie a dějiny popu a jazzu. Student tak získává ucelený hudebně teoretický základ v širokém portfoliu nejrůznějších hudebních žánrů a stylů a je schopen jej aplikovat ve své vlastní hudební praxi.

Vzdělávání v hudebně teoretických předmětech na Konzervatoři Jaroslava Ježka výrazně přispívá k tomu, aby absolvent byl komplexně vzdělaným instrumentalistou, skladatelem, dirigentem nebo zpěvákem. Tato skutečnost významně zvyšuje jeho možnosti uplatnění na trhu práce v prostředí vysoce konkurenčním.

 Vyučované předměty na oddělení hudební teorie: