Eng Kontakty

Oddělení skladby

Vedoucí oddělení

MgA. Tomáš Sýkora

Personální obsazení oddělení

Cíl výuky

Výuka skladby na Konzervatoři Jaroslava Ježka sleduje veškeré moderní trendy nejen v oblasti hudební, ale také z hlediska užití moderních technologií při vytváření nových kompozic a při nahrávání. Důraz při studiu je kladen na multižánrovost, na schopnost pohybovat se ve všech žánrech a typech hudby.

Žáci získávají dovednosti, které je připravují nejen na studium na vysoké škole, ale i k samostatnému řešení skladatelských pro­blémů, s nimiž se jako absolventi školy budou ve své profesi setkávat. Učí žáky vytvářet vlastní osobité hudební celky, analyzovat a hodnotit hudbu v kompletní šíři a vytvářet trvalé hudební hodnoty.

Důraz na praxi

Posluchači oddělení skladby uplatňují své kompozice nejen na pravidelných seminářích v rámci výuky na oddělení skladby, ale samozřejmě také na veřejných koncertech, které se konají ve významných pražských koncertních sálech. Oddělení skladby spolupracuje také s Českým rozhlasem. Výsledkem spolupráce jsou nahrávky skladeb těch nejlepších žáků ve studiu Českého rozhlasu. Oddělení skladby navíc pravidelně spolupracuje s orchestry a umožňuje svým žákům slyšet i orchestrální kompozice „na vlastní uši". Samozřejmostí je uvádění studentských prací v rámci aktivit školních big bandů. V rámci svého studia posluchači pracují na dlouhodobých projektech ve spolupráci s jinými odděleními konzervatoře. Výsledkem takových projektů je koncert a jeho záznam nebo nahrávka CD v profesionálním studiu.

Uplatnění

Absolvent oddělení skladby Konzervatoře Jaroslava Ježka se uplatňuje jako skladatel hudby vážné, populární či jazzové, jako hudební aranžér, hudební redaktor, hudební dramaturg, hudební režisér, hudební manažer.

Absolvent je připraven k výkonu povolání učitele, a to zejména v základních uměleckých školách a v konzervatořích, případně ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání