Eng Kontakty

Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů

Vedoucí oddělení

Mgr. Ing. Kateřina Holubová

Personální obsazení oddělení.

Cíle vzdělávání ve všeobecně vzdělávacích předmětech

Úlohou všeobecně vzdělávacích předmětů je vybavit absolventy takovými teoretickými vědomostmi, které jim umožní uplatnit a rozvinout získané odborné dovednosti v praxi a připravit je pro jejich budoucí povolání. Cílem je osvojit si profesionální a kultivované vystupování, komunikaci na vysoké úrovni, získat široký přehled o vzájemném ovlivňování literatury, společensko-politických událostí, hudby a filmu, orientovat se v historii, v kulturních dějinách, zvládnout použití výpočetní techniky v pracovním i běžném životě.