Eng Kontakty

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení - konzervatoř pro školní rok 2023/2024 pro obor vzdělání 82-44-M,P/01 Hudba, zaměření: Skladba, Hra na klavír, Hra na basovou kytaru, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na flétnu, Hra na saxofon, Hra na trombon.

Další informace naleznete na stránkách pro uchazeče o studium .

Školní poradenské pracoviště

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka v souladu s vyhláškou č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí školní metodik prevence, výchovný poradce a konzultant. Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitelem školy pověřený statutární zástupce ředitele Mgr. Pavel Šimáček.

Členové školního poradenského pracoviště spolupracují s třídními i dalšími učiteli, vychovateli domova mládeže a nepedagogickými pracovníky školy.

Rozsah poskytovaných poradenských služeb odpovídá počtu a vzdělávacím potřebám žáků a studentů, jedná se zejména o průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídách, včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů a předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace.

Školní poradenské pracoviště tvoří:

Školní metodik prevence Mgr. Ing. Kateřina Holubová
E-mail: holubova.katerina@kjj.cz


Výchovný poradce Mgr. Jitka Farkašová
E-mail: farkasova.jitka@kjj.cz
Tel.: 241 046 903
Konzultační hodiny: pondělí 14:30 – 16:00, místnost 102B
Po předchozí domluvě možnost jiného termínu.

Žákům a studentům je umožněno kdykoliv se setkat se zástupci ředitele nebo s ředitelem školy a projednat své studijní záležitosti nebo jiné problémy. Na schůzce je možno se domluvit také předem prostřednictvím emailu.

Standardní činnosti školního metodika prevence

Standardní činnosti výchovného poradce