Eng Kontakty

Školní poradenské pracoviště

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka v souladu s vyhláškou č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí školní metodik prevence, výchovný poradce a konzultant. Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitelem školy pověřený statutární zástupce ředitele Mgr. Pavel Šimáček.

Členové školního poradenského pracoviště spolupracují s třídními i dalšími učiteli, vychovateli domova mládeže a nepedagogickými pracovníky školy.

Rozsah poskytovaných poradenských služeb odpovídá počtu a vzdělávacím potřebám žáků a studentů, jedná se zejména o průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídách, včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů a předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace.

Školní poradenské pracoviště tvoří:

Školní metodik prevence Mgr. Ing. Kateřina Holubová
E-mail: holubova.katerina@kjj.cz


Výchovný poradce Mgr. Jitka Farkašová
E-mail: farkasova.jitka@kjj.cz
Tel.: 241 046 903
Konzultační hodiny: pondělí 14:30 – 16:00, místnost 102B
Po předchozí domluvě možnost jiného termínu.

Žákům a studentům je umožněno kdykoliv se setkat se zástupci ředitele nebo s ředitelem školy a projednat své studijní záležitosti nebo jiné problémy. Na schůzce je možno se domluvit také předem prostřednictvím emailu.

Standardní činnosti školního metodika prevence

Standardní činnosti výchovného poradce